Kurs i Inkluderende Arbeidsliv for Ungdomsbedrifter 2019/2020

Møre og Romsdal · 3 okt 2019

Ungt Entreprenørskap og NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, i samarbeid med Arbeidstilsynet, inviterer til kursdager for elever som har ungdomsbedrift i skoleåret 2019/2020.

Det blir kurs på Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal.

Tid og sted finner dere i invitasjonen.

Påmeldingsfrist via lenken under innen  torsdag 31. oktober:

https://ungtemr.wufoo.com/forms/rwqaqim0k07l8i/

 

Elevene som deltar må være medlem i en UB som har navn og forretningsidé.
Helst bør Ungdomsbedriften være ferdig registrerte i Brønnøysundregisteret.

- Kurstiden er 2,5 timer
- Max 35 elever pr. kurs.
Det kan være aktuelt å gjennomføre to kurs pr. dag.

Tema: Inkluderende arbeidsliv og forebyggende HMS-arbeid.

Målgruppe: Alle elever og lærere i ungdomsbedrifter.

Forberedelser før kursdagen:

1. Gjennomgått UB-løypa; Spilleregler i arbeidsliv her og Ansvarsfordeling her

2. Bedriftene har jobbet med mål- og handlingsplan.

3. Registrert UBen på www.ue.no

Les mer om Arbeidslivssenteret Her

Les mer om Arbeidstilsynet Her

Kursdager

Skolene velger

7. november kl. 08.30, møtested NAV Ålesund,  Notenesgata 6
7. november kl. 12.00, møtested NAV Ålesund,  Notenesgata 6
8. november kl. 09.15, møtested Kristiansund vgs, Auditoriet i Glassbygget
26. november kl. 08.30, møtested NAV Ålesund,  Notenesgata 6
26. november kl. 12.00, møtested NAV Ålesund,  Notenesgata 6
27. november kl. 08.30, Romsdal vgs, rom A 219
27. november kl. 12.00 Fylkeshuset i Molde, rom 100
28. november kl. 08.30 møtested Sykkylven vgs, Auditoriet
28. november kl. 12.00 møtested Sykkylven vgs, Auditoriet
29. november kl. 09.00, møtested Ulstein vgs

 

 

Vi tar forbehold om å slå sammen kurs og flytte dag for skoler hvis det blir for mange/få deltagere på et kurs.

Alle elevene i UB`en må ha med lærer.

Lærer må ta med til kurset liste med navnene til alle deltagerne, det er for at vi skal kunne skrive ut kursbevis.

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/inkluderende_arbeidsliv/ia-avtalen-20192022/ia-avtalen-20192022/id2623741/

 

Mål for dagen:

- Kunnskap om avtalen om inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid i bedriften.

- Lage sykefraværsrutiner.

- Lage mål og handlingsplan for et inkluderende arbeidsliv.

 

Vel møtt!