Ny Entreprenørskapsløype kommune, Ålesundsmodellen er signert

Møre og Romsdal · 18 des 2015

Ny Entreprenørskapsløype kommune, Ålesundsmodellen er signert

Torsdag 17. desember ble det underskrevet en avtale mellom Ungt Entreprenørskap og Ålesund kommune, med hele 12 bedrifter. Avtalen skal sikre samarbeid mellom skole og næringsliv. 

Bedriftene skal inn i grunnskolen som veiledere for å gi en større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. I tillegg til de 12 bedriftene som skal være veiledere skal Maritimt Forum Nordvest, NHO Møre og Romsdal og Næringsforeningen Ålesundsregionen bidra med å finne nye veiledere og være støttespillere i ordningen.

Forberede elevene på arbeidslivet
Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. Kommunen må derfor ha som mål å gi elever i grunnskolen en større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål for å legge et best mulig grunnlag for fremtidig yrkesvalg og verdiskaping.

I Ålesund kommune er det noe samarbeid mellom skole og næringsliv, men dette har tidligere ikke vært satt i system. Det er nå utarbeidet en plan for samarbeidet.

Ålesundmodellen
Ålesund kommune har valgt å kalle dette for «Ålesundsmodellen» da denne blir unik og særlig utviklet med tanke på det arbeidslivet vi har i vår region.I planen brukes flere undervisningsprogram som er utviklet og levert av Ungt Entreprenørskap (UE). Dette fordi en ønsker å bruke undervisningsprogram som allerede er brukt og har gitt gode resultat. Dette ser vi godt gjennom programmet Økonomi og Karrierevalg som er gjennomført på ungdomsskolene i Ålesund kommune i flere år der Sparebanken Møre er veileder gjennom en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal. Sist skoleår hadde alle ungdomsskoler i kommunen Økonomi og Karrierevalg.Aktuelle lærere og veiledere vil før gjennomføring bli kurset i programmet som skal gjennomføres. Det anses også som tjenlig at det inngås partnerskapsavtaler mellom skolene og veilederne/bedriftene som benyttes.

Ungt Entreprenørskap (UE) har utviklet et tyvetalls programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Modellen i Ålesund baserer seg i stor grad på UE sine programmer.  Samtidig må det påpekes at en vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Bedriftene inn i undervisningen
Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Det å trekke med seg ledere og ansatte i arbeids- og næringsliv, kan gi positiv effekt, ikke bare for elevene, men også for lærerne og de voksne som stiller som frivillige. UEs tilbud gir ungdom tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere.

12 bedrifter er med på avtalen
Torsdag 17.12 møttes de 12 bedriftene  og tre organisasjonene i Ålesundmodellen i formannskapssalen  for å underskrive avtalen. (Bildet over er Olaug Vedeld fra Tafjord Kraft). Disse bedriftene er med i Ålesundsmodellen:

NHO Møre og Romsdal,  Næringsforeningen – Ålesundregionen, Maritimt Forum Nordvest, Destinasjon Ålesund,   VARD,  Nordea, Ocean Supreme, Tafjord Kraft,  Tyrholm og Farstad,  Sunnmørsposten, Mørenot, Fjordlaks, Brisk og Inmarsat.