ReValue UB ønsker å gjøre en stor forskjell i verden

Møre og Romsdal · 12 mars 2017

ReValue UB ønsker å gjøre en stor forskjell i verden

ReValue UB kommer fra Ålesund - en kystby på Vestlandet, med stor tro på skaperevne. Bedriften drives av fem miljøengasjerte ungdommer fra Spjelkavik Videregående skole. Vi ønsker å utgjør en stor forskjell i verden.

Vi valgte å ta utgangspunkt i en problemstilling vi selv erfarte ukentlig. Nesten uansett hvor vi befant oss ble tomflasker kastet rett i søppelet, sammen med annet avfall. Dette spesielt på offentlige plasser. Faktisk går så mange som 140 millioner panteflasker rett i søppelet hvert år. Det ville vi endre. Med dette var grunnlaget for idéen vår lagt. ReValue UB ønsket å utvikle et produkt som gjorde det mulig for folk å resirkulere tomflaskene sine - uansett hvor man befant seg.

Vi har utviklet en rimelig og lett gjenkjennbar flaskebeholder, med en universell festemekanisme til blant annet eksisterende søppeldunker. Det var viktig for oss å utvikle en løsning som skilte seg ut i bybildet – samtidig som hensikten med den var selvforklarende; at folk legger merke til dette alternativet og benytter seg av det. Formålet er å redusere antall panteflasker som blir kastet sammen med annet avfall eller i naturen.

Ved å gjøre resirkulering gøy, interessant og mulig til å resirkulere tomflaskene sine til enhver tid, kan vi være med på å redusere antall flasker som blir kastet i naturen og sammen med annet avfall betraktelig.

Nettside: www.revalue.no

ReValue UB flaskebeholder