Regnskapskurs for ungdomsbedrifter

Møre og Romsdal · 1 nov 2016

Randi Teige Baadnes og Stein Høgseth frå Spleiselaget Skatt-Midt Norge var kurshaldarar. Foto: Helen Longva Fet

Randi Teige Baadnes og Stein Høgseth frå Spleiselaget Skatt-Midt Norge var kurshaldarar. Foto: Helen Longva Fet

Stein Høgseth og Randi Teige Baadnes fra Spleiselaget Skatt-Midt Norge turnerer rundt om i fylket vårt. Elevene får firetimers regnskapskurs og lærer om regler som gjelder for ungdomsbedrifter i blant annet bokføring, skatte- og avgiftsregler. "Målet er at elevene skal lære og bli motivert til å føre tilfredsstillende UB-regnskap. På Fylkesmessa 15.mars ønsker vi at mange bedrifter melder seg på konkurransen Beste regnskap, sier Stein Høgseth.

Deltakarar på rekneskapskurset 2016

I går deltok 86 elever fra 7 ulike skuler på Sunnmøre på regnskapskurset til Spleiselaget i Skatt-Midt Norge. Det er økonomiansvarlig og daglige ledere i hver ungdomsbedrift som får delta på kursene. Alle ungdomsbedriftene skal føre et forenkla regnskap etter samme prinsippet som for ordinære bedrifter.

Kurset omhandler tema som nødvendig for å føre et tilfredsstillende UB–regnskap

-          Hvorfor en bedrift behøver regnskap

-          Hvordan et regnskap er bygd opp

-          Aktuelle bokførings-, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

-          Bilagshåndtering

-          Oversiktlighet

-          Kassa- og kontantregistrering

-          Sluttregnskap

I dag deltok 44 elever fra Romsdal regionen på kurs og i morgen er det 20 elever fra Nordmøre som skal delta.