Seminar for lærere som bruker bedriftsprogrammene

Møre og Romsdal · 22 aug 2018

Seminar for lærere som bruker bedriftsprogrammene

Det blir seminar med fokus på bærekraft og sosialt entreprenørskap, i tillegg til oppdatering og inspirasjon til hvordan bedriftsprogrammene kan brukes. Det blir inspirerende foredrag om temaene.

Seminaret er på Høgskolen i Molde 11. september.

Deler av kurset vil være felles for lærere i grunnskolen og videregåendeskole.

De nye læreplanene legger til rette for entreprenørskapsopplæring. Elevene skal arbeide mer utforskende og de skal i større grad kunne bruke kunnskapen fra fagene i ulike situasjoner. Ungdomsbedrift og elevbedrift er metoder som gir elevene praksisnære erfaringer og relevant kunnskap!

Vedlagt er invitasjon til lærere i grunnskolen og videregåendeskole.