Sissel Tegelsrud Kolstad er ny daglig leder for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Møre og Romsdal · 30 aug 2016

Sissel Tegelsrud Kolstad er ny daglig leder for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har tilsatt Sissel Tegelsrud Kolstad som ny daglig leder. Kolstad kommer fra stillingen som rådgiver.

-          Vi er svært begeistret over å knytte til oss Sissel i rollen som daglig leder, sier styreleder Kine Berild Norheim. Tegelsrud Kolstad har solid kompetanse knyttet til å jobbe med entreprenørskap i utdanning, hun kjenner både organisasjonen og fylket godt og vi har stor tro på at Sissel og styret sammen kan utvikle Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal videre de kommende årene. Hun har utdanning i pedagogikk og økonomi, samt at hun har ledererfaring, avslutter Berild Norheim.

Sissel Tegelsrud Kolstad har vært ansatt i Ungt Entreprenørskap siden 2006 hvor hun har jobbet med entreprenørskap i grunnskole, videregående og høyere utdanning. Hun har vært med i flere nasjonale arbeidsgrupper for etablering av beste praksis. Tidligere har hun vært daglig leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt ulike engasjement i Norges Idrettsforbund.

Sissel Tegelsrud Kolstad er utdannet lærer og spesialpedagog, og har videreutdanning innen prosjektledelse, økonomi og innovasjonsfag.

-          Ungt Entreprenørskap sine undervisningsprogram skal være en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Jeg gleder meg til å utvikle det gode samarbeidet som Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har med næringslivet og skolene i fylket. Barn og unge trenger entreprenørskaps opplæring. Arbeidslivet fremover krever ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter, sier Sissel Tegelsrud Kolstad.

Tegelsrud Kolstad begynte i stillingen 1 august.