Sparebanken Møre nominert til pris

Møre og Romsdal · 19 aug 2016

Sparebanken Møre nominert til pris

Ansatte i Sparebanken Møre var forrige skoleår ute i klasserommene mer enn 100 ganger! Foto: Sparebanken Møre

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til en finansinstitusjon som på forbilledlig vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår gjennomførte ansatte i Sparebanken Møre programmet Økonomi og karrierevalg for 2600 elever på ungdomstrinnet i fylket. Nå er de nominert til hederstung pris for sitt arbeid med å øke unges innsikt i personlig økonomi.

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Vi hadde ikke hatt mulighet til å nå så mange elever uten Sparebanken Møre som partner. I tillegg oppleves læringen virkelighetsnær og relevant for elevene når bankansatte er ute i klasserommene og gjennomfører programmet, sier Sissel Tegelsrud Kolstad, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk av Sparebanken Møre. Sparebanken Møre har siden 2007 bidratt til at elever ved ungdomsskolene i fylket har fått reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. Gjennom skoleåret i fjor var ca. 50 autoriserte rådgivere på besøk i over 100 klasserom, og bidro til at elever fikk kunnskap om inntekter, kostnader, budsjett, renter og forsikring.  De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på – og ikke minst konsekvensene av ulike økonomiske valg, 

 Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer administrerende direktør i Finans Norge. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august.