UB-lærarar fekk kjennskap om ulike programvarar frå Visma.

Møre og Romsdal · 15 feb 2017

UB-lærarar fekk kjennskap om ulike programvarar frå Visma.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal ønsker å gi UB-lærarane i fylket gode verktøy til bruk i undervisninga. I det høvet vart  kurskaldar: Øystein Rannem Semmingsen, Visma Mamut AS invitert til å presenterte tre programvarer som Visma har utvikla for UB-lærarar og UB-elevar.

Programvarene vart svært godt motekne av UB-lærarar på dei to kursstadane Ålesund og Molde, der omlag 20 UB-lærarar deltok.

Programvarene var :

  1. Visma eAccunting (elektronisk rekneskap)
  2. Visma Webshop (oppsett og design av egen nettside)
  3. Visma Forretningsplan.

Helen Longva Fet