Ungdomsbedrifter lærer om inkludering og helsefremmende tiltak

Møre og Romsdal · 17 nov 2016

Ungdomsbedrifter lærer om inkludering og helsefremmende tiltak

Ungdomsbedrifter lærer om inkludering og helsefremmende tiltak

Nav arbeidslivssenter og Arbeidstilsynet gav elevene fra ungdomsbedriftene i Kristiansund ny innsikt om hvordan de kan planlegge gode arbeidsprosesser, slik at ansatte opplever mestring og trivsel.

I løpet av IA-kurset fikk elevene se filmer, høre foredrag og vært i samtale om viktige temaer som psykisk helse, nærværstiltak, plikter og rettigheter som en arbeidsgiver og arbeidstaker har.

Elevene jobbet også med sin egen plan for IA-arbeidet i Ungdomsbedriften, og ble tilslutt sertifiserte IA-bedrifter.