UB Inkluderende Arbeidsliv, Mosjøen

Nordland · 17.november 2014

Innføring i inkluderende arbeidsliv og hvordan dette kan brukes i ungdomsbedriften.

Det er ønskelig at hele bedriften er med på dette.