UB Kick-off, Brønnøysund

Nordland · 25.august 2014

Oppstart av ungdomsbedriftsåret med informasjon og inspirasjon.