Vil dere delta på Trade Fair i Europa i 2019?

Nordland · 16 jan 2019

Vil din ungdomsbedrift delta på Internasjonal messe i Europa nå i vår? Her kan vi gi mulighet til å reise til Wien, Kaunas, Riga eller Zurich.

Norske ungdomsbedrifter kan delta på ulike messer i Europa (=JA marketplace) våren 2019. Dette er en flott mulighet til å vise frem bedriften deres i et internasjonalt marked, møte ungdomsbedrifter fra andre land, og ikke minst praktisere både engelsk og tysk. 

UE Nordland står for påmeldinger og åpner nå for søknader fra våre ungdomsbedrifter. Merk dere søknadsfrister for hver enkelt messe!

Ungt Entreprenørskap fullfinansierer ikke ungdomsbedriftens deltakelse, det er viktig at det kommer frem i budsjettet hvem andre som kan finansiere og hvor stor andel dere søker fra oss. Fordelingen kan være mellom f.eks ungdomsbedriften selv, skolen, andre sponsorer..)

Søknaden må inneholde følgende:

  • Hvilken TradeFair dere søker om deltakelse på
  • Kort beskrivelse av Ungdomsbedriften, og hvorfor dere ønsker å delta (motivasjonstekst)
  • Budsjett med følgende:
           - Reisekostnader
           - Deltakeravgifter
           - Andre utgifter under reise og opphold
  • Beskrivelse av hvordan deres produkt eller tjeneste kan vises frem på en internasjonal messe

Angi egen finansiering, andre tilskudd og hvor mye dere søker om i tilskudd fra UE Nordland.

NB! Normalt bidrar UEN med ca 25% av kostnad for fem elever og en lærer.

UE Nordland tar forbehold om at det er ledige plasser på de ulike arrangementene.

NB! Påmeldingen går via oss i UE Nordland.

 Ønsker dere å få sjansen til å dra ut i Europa og vise frem ungdomsbedriften og produktene/tjenestene deres 

– søk og vis oss hvorfor akkurat DERE skal få delta!

Søknad sendes til  steve.hernes@ue.no

Ta kontakt med Steve Hernes, mobil 92 22 49 79 for ytterligere informasjon

Wien: 

FRIST FOR SØKNAD 20.januar

JA Marketplace 2019 - Austria

Unknown

8-10 Mar 2019

Våre søsterorganisasjoner i Europa arrangerer messer (JA Marketplace) for ungdomsbedrifter i løpet av våren 2019. 
Messene samler ungdomsbedrifter fra mange europeiske land. Selve utstillingen i Wien foregår på et stort kjøpesenter og prisutdelingene på festmiddagen på hotellet. 
Mer info finner dere her:  https://www.junior.cc/ja-marketplace

Kaunas:

JA Marketplace 2019 – Lithuania – FRIST FOR SØKNAD 23.januar

Unknown-1

27-29 March 2019

Messen i Kaunas samler ungdomsbedrifter fra mange europeiske land. 
På messene stiller ungdomsbedrifter ut med stand og deltar i ulike konkurranser.

Mer info kommer her:   http://jaeurope.org/education/initiatives/1851-ja-marketplace-2019.html

Riga: 

JA Marketplace 2019 - Latvia – FRIST FOR SØKNAD 23.januar

Unknown

9-11 Apr 2019

International Student Company Festival (ISCF) I Riga er en av de største Trade Fair for Ungdomsbedrifter i Europa.

Her møtes mer enn 80 Ungdomsbedrifter fra hele Europa til utstilling i byens kjøpesenter.
I løpet av festivalen holdes det også egne kurs og seminarer for lærere. 
Deltakeravgiften dekker 2 overnattinger, måltider og transport til og fra messeområdet.

Mer info og priser finner dere her:  http://iscflatvia.com/en/registration

Zurich: 

JA Marketplace 2019 – Switzerland – FRIST FOR SØKNAD 22.mars

Unknown-1

24-25 May 2019

YES Trade Fair arrangeres for fjerde gang i Sveits hovedstad Zurich og kan ta i mot inntil 20 internasjonale ungdomsbedrifter

Dette er det nasjonale mesterskapet i Sveits og her møter dere de beste ungdomsbedriftene i landet.

Mer info kommer her:   http://jaeurope.org/education/initiatives/1851-ja-marketplace-2019.html

Les mer her:  JA Marketplace 2019