Bli med på IA kurs!

Nordland · 23 okt 2017

Vil du at din bedrift skal bli IA sertifisert? Da må du melde ungdomsbedriften på IA kurs! 

IA kurs for Ungdomsbedrifter 2017

Det vil bli holdt IA-kurs i ditt område i oktober og begynnelsen av november,  og derfor ønsker vi å knytte kontakt med deg for å sikre et godt IA-arbeid i de Ungdomsbedriftene som ønsker å delta på kurs for å bli IA-bedrifter.

For at Ungdomsbedriftene skal få et god faglig utbytte er det svært viktig at faglærer eller kontaktlærer deltar og er tilstede på selve kurset. Det gjør det også enklere å følge opp det videre arbeidet i ungdomsbedriftene/timene.

Vi ser også at det er mye bedre kvalitet på IA/ arbeidsmiljøarbeidet i Ungdomsbedriftene der lærerne etterspør og setter av tid til å jobbe med IA. Avtalen om Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom 3 parter; Staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. IA-avtalen skrives mellom de ansatte og ledelsen i bedriften – IA-rådgiver er veileder/hjelper. IA inneholder elementer både fra HMS og HR.

IA har som mål å ta vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Dette er en norsk modell som vi ikke finner andre steder i verden. Den sier hvordan vi ønsker å ha det på arbeidsplassene.

En IA-ungdomsbedrift lager mål og handlingsplan for sitt IA-arbeid og følger opp denne planen – og lager gode rutiner for registrering og oppfølging av fravær. IA handler om en måte å arbeide på, mer enn det handler om konkrete oppgaver som skal gjøres.

For å få til et godt IA-arbeid i Ungdomsbedriften må IA-mål og handlingsplanen arbeides med kontinuerlig gjennom året. På kurset vil Ungdomsbedriftene få kunnskap om IA-avtalen, få inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv samt satt i gang arbeidet med å lage mål og handlingsplan for egen bedrift.Mange av bedriftene får gjort ferdig mål og plan på selve kurset. 

Oversikt over kursdatoer og skoler/steder: 

23.oktober - Bodø og Bodin vgs

25.oktober - Hadsel vgs

31. oktober- Brønnøysund vgs

31.oktober- Narvik

01.november - Mosjøen 

02.november - Mo i Rana

06.november - Vest-Lofoten vgs

07.november - Aust-Lofoten vgs

Ønsker du mer informasjon om hvordan IA-arbeidet for Ungdomsbedrifter kan legges opp – gå inn   ungdomsbedrift.no under HR og inkluderende arbeidsliv  http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Drift/HR-og-inkluderende-arbeidsliv

Meld din bedrift på: 

Påmelding