Bø i Vesterålen - mulighetenes kommune

Nordland · 10 juni 2015

Eventyrkommunen kalles Bø kommune for. Det vil si; det kaller de sin egen kommune, og bakgrunnen er at Bø i Vesterålen er hjemstedet til eventyrforfatteren Regine Normann. Hun levde store deler av sitt forfatterliv i Oslo, men lengta alltid tilbake til Bø og satte langvarige spor, med opprinnelse i sin kreativitet i hjemkommunen.

Mandag 1. juni 2015 ble det arrangert en entreprenøriell dag for elevene på 9. trinn ved Bø ungdomsskole. Lignende arrangement har blitt gjennomført tidligere, og da i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator. Fokuset skulle ligge på nyskaping og etablering i hjemkommunen, og gjerne med vekt på de mange mulighetene innen helsesektoren.

IMG_1510

Næringsavdelinga, ved Arne Osnes og Rune Eriksen holdt innledning og la vekt på alle mulighetene kommunen kan by på for alle som vil komme tilbake til Bø etter fullfør utdanning andre steder. Nyskaping og etablering av næringsvirksomhet ble lagt spesiell vekt på.

Bøpuls, treningssenter og kafè, ved Randi Hansen, fortalte så i sitt innlegg om viktigheten av fysisk trening og om det å skape sin egen arbeidsplass og styre sin egen tilværelse.

Ungt Entreprenørskap Nordland (UE), ved Bent Bakkan, var invitert av næringsavdelinga i Bø kommune til å bidra med aktiviteter for å inspirere elevenes kreative evner. Starten på dagen hadde skjedd i kommunestyresalen, og her fortsatte den kreative økta etter en kort pause. Vi kjørte en og en halv times seminar med kort orientering om entreprenørskap i skolen, kunnskapsquiz, informasjon om kreativitet og nyskaping samt en rekke kreative øvelser som blant annet stimulerer til samarbeid mellom hjernehalvdelene og asossiasjonsøvelser for kreativ utvikling.

For lunsj og fortsettelse ble de rundt førti elevene forflytta til samfunnsalen hvor det var rigga til gruppebord. Resten av dagen arbeidet elevene i grupper à 5. Bøpuls leverte sunne lunsjpakker til alle elever, medfølgende lærere og UE.

De fysiske oppvarmings- og samarbeidsøvelsene som vi vanligvis starter dagen med, ble kjørt som første del etter lunsj. Dette på grunn av begrensa plass i kommunestyresalen. I samfunnsalen er det godt med plass, noe som behøves da elevgruppene skal være i fysisk aktivtet og arbeide med samarbeid på gruppe.

IMG_1504

I fortsettelsen gjennomgikk elevgruppene i praksis en øvelse på strukturert idèskaping, hvor delmålene er å samle idèer basert på hverdagsproblemer, involvere alle på gruppa, sortere ut hvilken idè gruppa vil gå videre med, og så utvikle en løsning på problemet som så igjen kan medføre verdiskaping i form av bedriftsetablering. Øvelsen heter «Idèord» og er en del av UEs heldagseminar i kreativ idèutvikling. «Idèord» er en av flere teknikker UE tilbyr for skoler som vil starte Elevbedrift, og i forkant la elevene sjøl utvikle sin egen forretningsidè.

I siste del av øvelsen laget hver gruppe en presentasjon av sitt lille prosjekt, som så ble framført i plenum.

Da det var litt tid igjen til slutt, fikk elevene nok en utfordring ved at gruppene bygde tårn av materialene spaghetti og marsmallows. Nok en øvelse i kreativitet og samarbeid. Dette er alltid en «sikker vinner» og alle viste stor innsats på tross av at det var helt til slutt på skoledagen.

Elevene viste gjennom dagen stor interesse og innsatsvilje under de kreative øvelsene. Under oppgavearbeidet etter lunsj ble det litt variabelt i hvor stor grad elevgruppene arbeidet målretta. Dette er absolutt normalt, og det viser seg ofte at noen grupper er meget iherdige, viser evne til samarbeid og utvikler og presenterer kreative løsninger. Vi håper at dagen ga elevene både innsikt i at det er mulig å etablere seg som voksen i Bø, og at det finnes ordninger og teknikker for dem som vil starte for seg selv, enten det er som enkeltpersonsforetak eller en annen form for selskap.

UE håper å kunne fortsette samarbeidet med Bø kommune for å gi nye ungdomskoleelever innsikt i framtidas muligheter i eventyrkommunen Bø i Vesterålen, og gjerne med mål om oppstart av Elevbedrifter. Lykke til med innspurten på trinn 9. alle førti elevene vi var så heldige å oppleve en hel skoledag sammen med!

IMG_1517