Bodø elever ble «Sjefer i eget liv»!

Nordland · 19 des 2017

Bodø elever ble «Sjefer i eget liv»!

I programmet «Sjef i eget liv!» blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig. 

Elevene fra Bodø og Bodin fikk ett fantastisk kurs hos Anne Grete Johansen, daglig leder i UE Troms som tok turen til Nord Universitet for å lære dem til å ta kontroll i sin egen økonomi. 

Hva husket du best fra dagen? - Hvor mye småbeløp jeg bruker pr dag som fort blir mye i løpet av ett år, såkalte lommetyver, sier Børge Larsen elev ved Bodø Videregående Skole. 

Dagens unge må lære hvordan man håndterer tilgangen til kredittkort og usikrede lån. Slike produkter er bare noen tastetrykk unna, men kan ha store konsekvenser for fremtidig låneopptak for eksempel ved kjøp av første bolig. Den finansielle hverdagen er mer komplisert i dag enn for bare noen tiår siden. Med stort påtrykk fra omgivelsene kan det være fristende å kjøpe en ny veske eller mobiltelefon med kredittkortet. Det kan imidlertid gi store utslag.

 - Større innsikt i hva som kreves for å håndtere egen økonomi kan forhåpentligvis bidra til å redusere antall unge som får problemer, sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms som også roste elevene i Bodø med å kalle de både kvikke og at de virket som ungdom med relativt god kontroll. 

Samarbeid er nødvendig
UE arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Dette skjer i et samspill mellom mange aktører i offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. Undervisningsopplegget i "Sjef i eget liv"er blant annet forankret i samfunnsfag og matematikk. UE Nordland samarbeider med Nordea og Helgeland Sparebank. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil at din skole og dine elever skal bli helt "Sjef i eget liv"