Det grønne skiftet starter på Fauske

Nordland · 2 feb 2016

Innovatører trengs overalt

Innovatører trengs overalt

Onsdag 3. Februar møtes omlag 100 elever fra 8. og 9.trinn ved Valnesfjord, Sulitjelma og Vestmyra Skole i Fauske Idrettshall til dyst under årets Innovasjonscamp i Indre Salten. 

InnovasjonsCamp ”Natursekken” på Fauske skal bidra til å gi elevene inspirasjon og tenke nytt på nye løsninger for miljøet i framtida. I denne Innovasjonscampen er det miljøfokus og bærekraftig utvikling som står i sentrum.

På campen kommer også ca 70 unge mindreårige asylsøkere fra Salten for å være med å bistå under arbeidet og observere hvordan Ungt Entreprenørskap jobber med innovasjon i skolen.

Formålet med innovasjonscampen er:

 • å øke elevenes bevissthet, kunnskap og fremtidsrettet utvikling for miljøet lokalt
 • La elever utforme ideer, planer og løsninger for bedre miljø for seg selv og andre i eget

  lokalsamfunn

 • Øke samspillet mellom aktører innenfor lokalt næringsliv og skolen gjennom bruk av

  Innovasjonscamp som metode

 • Stimulere til medvirkning fra elevene i fremtidige tiltaksplaner for deres målgruppe

  Sterkt faglig samarbeid
  For å sikre faglig tyngde og kvalitet har Ungt Entreprenørskap fått med et bredt sammensatt utvalg av viktige samarbeidspartnere. Som veiledere og jury stiller representanter fra;

 • Iris Salten
 • Fauna
 • NFK Mijø og Klima
 • Naturvernforbundet
 • Fauske kommunes Plan og Bygningsavdeling
 • Utdanningforbundet
 • Fylkesmannens Klima og miljø avdeling