Elever fra Meløy VGS deltar i nasjonal energifinale

Nordland · 10 feb 2017

I framtiden må verdiskaping skje med minimale klimagassutslipp. Det krever smarte løsninger. Mandag deltar elever fra Meløy VGS i landsfinalen i prosjektet Energi for framtiden, hvor de skal konkurrere i grønt entreprenørskap.

image1_large

Birgitte Farestveit, Liv-Johanne Bjærang Isaksen, Andrine Braseth, Martin Tindvik fra Meløy vgs representerer Nordland i den nasjonale energicampen "Energi for fremtiden". Foto: Ungt Entreprenørskap.

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. For femte året på rad har Enova og Ungt Entreprenørskap utfordret ungdommen til å komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. Nå er Meløy-elevene finaleklare etter å ha vunnet konkurransen i Nordland. 

–  Vi gleder oss mye, og er glade for at vi fikk muligheten til å reise til Trondheim. Vi syntes det er supert at vi gikk videre i konkurransen, og er meget spente på hvilken problemstilling vi har i vente, sier Birgitte Farestveit. Under fylkesfinalen kom elevene opp med ideen om fremtidens nabolag med blant annet selvforsynt energi. 

Se program og mer informasjon om finalen

Samarbeid med næringslivet gir god læring
Oppdragene elevene jobber med i Energi for framtiden er utviklet av Enova. Veiledere og dommere med fagkompetanse på energi og klima vurderer elevenes arbeider og gir dem innspill i prosessen. 

– Dette er et glimrende eksempel på hvordan næringslivet kan bidra inn i skolen. Elevene blir engasjerte når de får jobbe med reelle problemstillinger, og de får kunnskap om energi og klima som de ikke kan lese seg til i en bok. De lærer ved å gjøre - i stedet for å se og høre, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland. 

Ønsker å utvikle gode holdninger blant de unge
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Over 4300 elever i videregående skoler over hele landet har denne høsten deltatt i prosjektet.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Mie Abelgaard, som er ansvarlig for Enovas satsing for barn og unge. Dette er niende året på rad hvor Enova og Ungt Entreprenørskap arrangerer konkurransen. 

Finaleoppdraget er strengt hemmelig inntil det blir kunngjort for finalistene på NTNU tirsdag 14. februar klokken 11. Elevene får 24 timer på seg til å utvikle ideer, lage skriftlige prosjektbeskrivelser og forberede sine scenepresentasjoner. Onsdag klokken 14 vil én gruppe kunne titulere seg som norgesmester i grønt entreprenørskap. 

Kontakt: 
Birgitte Farestveit, elev Meløy VGS mobil 412 46 025
Steve Hernes, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland, mobil 922 24 979
Mie Abelgaard, ansvarlig for barn og unge i Enova, mobil 474 52 292

-------------

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom utdanningsløpet. UE er en landsdekkende organisasjon med et nasjonalt ledd og 17 fylkesorganisasjoner. De om lag 100 ansatte bistår lærerne og er bindeledd mellom utdanning og aktører i arbeids- og næringsliv.

Enova sitt formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.