Gulle rein gjorde gulle reint bord

Nordland · 19 jan 2016

Gulle rein gjorde gulle reint bord

Gulle Rein UB fra Andøy videregående skole gjorde reint bord på Vesterålen Vintermesse. Ekstra porsjoner utadvendthet, positivitet, evne til kontaktskaping og kommunikasjon med kundene viste seg å fungere perfekt for de glade jentene i Gulle Rein.

På Vesterålen Vintermesse i dag deltok nesten åtti elever fra 16 ungdomsbedrifter. Vi registrerte stor variasjon i forretningsideene, og bra fordeling mellom de som selger et konkret produkt og de som utvikler ideer som det tar lengre tid å realisere.

Som det ble påpekt under prisutdelingen, så er det ofte i slike sammenhenger hårfine grenser mellom de beste. Det var nok tilfelle også i dag, men likevel utmerket noen seg med å ta flere priser, og da kom nok «det lille ekstra» inn som betydningsfullt.

P1190078web

DrinkGuard skal levere sikkerhetssjekk for innholdet i drinker

Vesterålen Vintermesse har utvikla seg til å bli et arrangement som legges merke til i den lille blåbyen. Prosjektleder for messa var Lena Darèn fra Sortland videregående skole, og hun har i uker og måneder før dagen lagt grunnlaget for et godt resultat. Samarbeidet med senterledelsen og butikkeierne er alltid viktig ved disse messene, og på Sortland har senterleder Ronny Johansen og flere butikkeiere vi snakket med bare godt å si om aktiviteten messa medfører. Ronny kom til slutt også med en appell til ungdomsbedriftene om at det er mulig, etter avtale med senteret, å stille opp med sin utstilling for å drive salg gjennom hele skoleåret.

REALFOOD2

UB Realfood er en Myrebasert cateringbedrift

Mange av elevene fortalt at de hadde positive opplevelser ved å delta på messa. Det ble også registrert uvanlig beskjedenhet, f.eks. av Magnus Nordheim, som ble kåra til beste mannlige selger: «Synes ikkje æ gjorde det så bra, rart at æ va best…». Vel, Magnus, du var best. Det bestemte den hemmelige juryen bestående av butikksjefer på senteret!

Klassende det kåres vinnere i har forskjellige juryer. Som nevnt over er det butikksjefer fra senteret som vurderer og kårer beste selgere. Juryen er hemmelig og opptrer inkognito av hensyn til det langsiktige samarbeidet, og for at bedriftene ikke skal behandle en «kunde» fra en jury og en vanlig kunde forskjellig. I klassen «Beste markedspakke» ligger den fullstendige markedsføringa bedriftene står for. Alt fra logo, pr-arbeid, bruk av sosiale media, web, blogg, brosjyrer, kampanjer, utstillinga og reklamefilm. Juryen bestod av Gry Fredriksen og Belinda Karoliussen fra reklamebyrået Mål og Mening. «Beste IA-bedrift» kåres på forhånd av fagpersonale innen inkluderende arbeidsliv, her Kjetil Larsen ved NAV arbeidslivssenter på Sortland. Til slutt er det klassen «Elevenes favoritt». Mot slutten av dagen avgir hver elev sin personlige stemme på hvilken ungdomsbedrift de totalt mener er best.

Her er den fullstendige resultatlista:

Beste kvinnelige selger: Caroline Nilsen, fra Gulle Rein UB ved Andøy vgs
Hederlig omtale gikk til Mie Løkken Haugerstuen, fra Express Coffee UB ved Sortland vgs og til Katarine Heistad fra DrinkGuard UB ved Sortland vgs.

Beste mannlige selger: Magnus Nordheim, fra Opp å hopp UB ved Andøy vgs

Beste markedspakke: QR ØYA RUNDT UB, Andøy vgs
2. plass gikk til Packit UB ved Sortland vgs, og 3. plass til Gulle Rein UB.

Beste IA-bedrift: Gulle Rein UB, Andøy vgs

Elevenes favoritt: Gulle Rein UB, Andøy vgs
På 2. plass kåret elevene QR ØYA RUNDT UB, og på 3. plass Norskpakken UB ved Sortland vgs.

Siste test før Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er gjennomført, og det er helt sikkert noen bedrifter som gjennom de neste ukene vil finpusse sine produkter og presentasjoner til det som for mange er årets høydepunkt. Vi sees på fylkesmessa i Bodø 14. og 15. mars!

ExpressCoffee utvikler en pillebasert instantkaffe

ExpressCoffee utvikler en pillebasert instantkaffe

Les også dekning av Vesterålen Vintermesse i VOL og BLV