Hjelper ungdommen å bli sjef i eget liv.

Nordland · 30 okt 2015

Hjelper ungdommen å bli sjef i eget liv.

Dag Hugo Heimstad, direktør for Personmarkedet i Helgeland Sparebank

For å styrke ungdommens kunnskap og kompetanse om personlig økonomi har Helgeland Sparebank valgt å utvide sitt rådgivermiljø med å ansette en egen Ungdomsøkonom. 

 
Målet med satsingen er å bidra til at de unge får en sunn og solid forståelse for egen økonomi, noe som gjør at de er best mulig skikket når de skal ut å stå på egne ben.

Hvorfor velger dere å satse slik på ungdommen Dag Hugo Heimstad, direktør for Personmarkedet i Helgeland Sparebank?  Jo, vi vet at det er begrenset fokus på dette temaet både i ungdomskolen og i den videregående skolen. Samtidig vet vi at våre unge kunder etterspør denne kompetansen. Gjennom å ansette en egen Ungdomsøkonom ønsker vi å vise vårt samfunnsansvar i praksis. For oss som lokalbank er det svært viktig å være med på formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi til de unge på Helgeland.

Hvem får gleden av dette undervisningsopplegget? Totalt tilbyr vi undervisningsopplegget til cirka 1600 elever hvert år i grunnskolene og videregående skolene på hele Helgeland. Vi kjører to ulike undervisningsprogram. «Økonomi og karrierevalg» for ungdomskolen niende trinn og «Sjef i eget liv» for videregående avgangselever.

Hvordan er opplegget blitt mottatt så langt?  Vi har testet dette ut gjennom en treårsperiode og når vi evaluerte prosjektet internt i banken, konkluderte vi med at interessen var så stor at dette var noe vi ønsket å satse videre på. Derfor ansatte vi en ny Ungdomsøkonom.

Svein Brennhaug

Svein Brennhaug, Ungdomsøkonom      Foto: Helgeland Sparebank 
 

Hvem er det? Vi er så heldig at vi har ansatt Svein Brennhaug til denne jobben. Det er en mann som brenner for oppgaven og som gleder seg skikkelig til å komme ut og besøke ungdommen på Helgeland. Svein har over 10 års erfaring som lokalbanksjef, så han har stor kompetanse innenfor personlig økonomi som han vil videreføre til ungdommen. Svein vil ha hele Helgeland som arbeidsplass og vil reise rundt på de ulike utdanningsstedene.

Er dette et opplegg som dere kjører helt alene? Nei, undervisnings-programmene er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE). Arbeidsfordelingen er slik at UE koordinerer og ”selger inn” opplegget til den enkelte skole, mens banken stiller med en person som gjennomfører opplæringen. Litt av intensjonen med opplegget er at det skal være en person fra næringslivet, som kommer inn i skoleverket avslutter Dag Hugo Heimstad i Helgeland Sparebank.