Hvordan ser fremtidens helsesektor ut?

Nordland · 16 april 2018

Hvordan ser fremtidens helsesektor ut?

Nær 200 elever fra Helse og Oppvekstfag i Salten skal delte på den aller første Innovasjonscamp i samarbeid med Nordlandssykehuset.
Dette er den største satsingen på innovasjon og entreprenørskap mot helsefag-utdanningen i Nordland noen gang.

I samarbeid med Nordlandssykehuset vil Ungt Entreprenørskap rette fokus på økt innovasjon i helsefagene, sier daglig leder Steve Hernes. 
Dette er helt i samsvar med den gründerstrategien Nordland Fylke vedtok i 2017. Her går det frem et klart ønske om å styrke utvikling av entreprenørskapstilbud rettet mot kvinner, eksempelvis ved å styrke tilbud på kvinnedominerte fag. NFK ønsker et spesielt fokus på kvinner i entreprenørskapssatsingen, sier Hernes

Hvordan ser fremtidens helsesektor ut?
Vi trenger ungdommen som er fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere til å finne innovative løsninger for fremtidens helsesektor - allerede i dag!

• økte behov og forventninger

• høyere krav til innhold og kvalitet 

• eldrebølgen skaper store utfordringer 

• knapphet på helse- og omsorgspersonell 

Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, 
nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene. 

Om vi ikke klarer å innovere oss fram til nye løsninger, må hver fjerde ansatte nordmann om noen år arbeide i helse- og omsorgssektoren (KS).

Innovasjon vil være en viktig del av samfunnets håndtering av disse utfordringene.

Tirsdag 17. april får elevene et reelt oppdrag gitt av Seksjon for Forskning ved Nordlandssykehuset.
Forskningsutvalget har fokus på tiltak som bidrar til realisering av Nordlandssykehusets ambisjoner innen forskning og innovasjon.

Elevene får en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. De jobber i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier