Salten ungdom får drahjelp til nyskapning

Nordland · 19 april 2016

Ungt Entreprenørskap Nordland får et  tilskudd på 1 million kroner til gjennomføring av prosjektet "Entreprenørskap Salten"

 Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN)  ble etablert i år 2000 og har som hovedformål å etablere ungdomsbedrifter i den videregående skole.

 

- UEN har vært et viktig verktøy for å oppnå innovasjon og entreprenørskap i videregående opplæring i Nordland. De har bidratt til at Nordland i en årrekke har vært i teten når det gjelder andel elever i ungdomsbedrifter, særlig i Vesterålen og på Helgeland, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

 Salten ligger imidlertid under snittet i fylket i bruk av ungdomsbedrifter som metode. Ungt Entreprenørskap Nordland ønsker nå gjennom et prosjekt å gjennomføre en ekstraordinær satsing. Målet er å styrke arbeidet med ungdomsbedrifter i regionen.

 

- Fylkesrådet ønsker å støtte dette viktige arbeidet. Satsing på innovasjonsarbeid i videregående skole er nødvendig for å sikre et nyskapende Nordland, sier Fagerås.


 

- Dette tilskuddet setter vi stor pris på. Vi forventer gode resultater av prosjektet allerede i år, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland i en kommentar.