Satser på innovative tanker for fremtidens helsesektor

Nordland · 1 okt 2018

Omlag 150 elever fra Helse - og oppvekstfag og medier -og kommunikasjon skal delta på den aller første Innovasjonscampen i Vesterålen i samarbeid med Nordlandssykehuset.

-Vi er inne i den største satsingen på innovasjon og entreprenørskap mot helsefag-utdanningen i Nordland noen gang. 

I samarbeid med Nordlandssykehuset og Helse Nord vil Ungt Entreprenørskap rette fokus på innovasjon i helsefagene, sier daglig leder Steve Hernes.  

- Dette er helt i samsvar med den gründerstrategien Nordland Fylke vedtok i 2017. Her går det frem et klart ønske om å styrke utvikling av entreprenørskapstilbud rettet mot kvinner, eksempelvis ved å styrke tilbud på kvinnedominerte fag.  NFK ønsker et spesielt fokus på kvinner i entreprenørskaps-satsingen, sier Hernes.

Vi trenger ungdommen som er fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere til å finne innovative løsninger for fremtidens helsesektor - allerede i dag!

Nordlandssykehuset er også positive til dette samarbeidsprosjektet:

- Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i Nordland er svært spennende for Nordlandssykehuset. Dette er en arena vi har stor nytte av å delta på. Det gir oss en mulighet til å presentere oss for ungdom, samtidig som de gir oss innovative ideer og synspunkter rundt temaer som er av betydning for oss, sier Petter Román Øien som er seksjonsleder i avdeling for forskning i Nordlandssykehuset.

Petter Oien

Petter Øien, Nordlandssykehuset

Onsdag 3.oktober får elever fra Hadsel vgs og Sortland vgs et reelt oppdrag gitt av Nordlandssykehuset, som fokuserer på tiltak som kan bidra til å løse de utfordringene som kommer i helsesektoren. Elevene får en definert problemstilling som de skal finne løsninger på i løpet av Innovasjonscampen. 
De jobber i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

 

Store utfordringer i fremtidens helsesektor må løses av dagens unge:

  • økte behov og forventninger
  • høyere krav til innhold og kvalitet 
  • eldrebølgen skaper store utfordringer 
  • knapphet på helse- og omsorgspersonell 

Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene, sier Hernes