Sjømatnæringen i Nordland med unge på laget

Nordland · 13 jan 2017

Mandag 16. Januar setter vinnergruppa fra Aust-Lofoten VGS seg på flyet for å delta i den nasjonale finalen i Ringer av vann under Sjømatdagene 2017.

Fiskeriminister Per Sandberg har bedt de unge om råd for utvikling av sjømatnæringen. Noen svar skal elever fra Svolvær komme med den 16. - 18. Januar under Sjømatdagene 2017. Da arrangeres den nasjonale finalen i tidenes største marine skolesatsing. 

Hvordan kan ny teknologi tas i bruk i sjømatnæringen? Hvordan kan sjømatnæringen bli mer miljøvennlig? Og hvordan kan næringen tiltrekke seg unge talenter? Dette er blant oppdragene omlag 300 elever i Nordland har jobbet med denne høsten. I finalen møter elevene fra Aust-Lofoten VGS de mest kreative elevene fra hele landet.

Kyst.noUngdommer møtes i innovasjonsfinale

Skal skape fremtidens sjømatnæring i Nordland

- Sjømatproduksjon og opplevelsesbasert reiseliv, med sjømat som en del av opplevelsen, står for viktig verdiskaping og sysselsetter mange i fylket vårt. Det er de unge som skal utvikle næringen videre. Vi heier på elevene våre og håper de vil gjøre det skarpt i den nasjonale konkurransen, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Ungt Entreprenørskap fremmer samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Gjennom lokale innovasjonscamper  har elevene løst reelle utfordringer med veiledning fra fagpersoner i næringen. Elevene ved Aust-Lofoten VGS kvalifiserte seg til den nasjonale finalen gjennom å bli kåret til best i fylket. 

Storsatsing i skolen

Sjømatnæringen er i rivende utvikling, og skolebøkene er utdatert. I Ringer av vann har fagpersoner bidratt med sin kompetanse for å gjøre læringen relevant. På landsbasis har over 3 000 elever deltatt i prosjektet. 

- Dette er tidenes største satsing fra sjømatnæringen i skolen. I tillegg til å få oppdatert kunnskap om sjømatnæringen, og fått brukt sin egen kreativitet, håper jeg mange unge har fått øynene opp for de spennende jobbmulighetene som ligger i næringen vår. Jeg gleder meg til å se hvilke ideer ungdommene kommer opp med i finalen, sier Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein. 

Ringer av vann er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap. Det foreløpig hemmelige oppdraget blir gitt til elevene under den offisielle åpningen av Sjømatdagene 2017. Elevene får et døgn på seg til å komme opp med sine løsninger. Vinneren kåres onsdag 18. januar klokken 14:30.

14910330_1142740409149331_8705449752444077822_n

Fra venstre: Victoria Aga Wold,  Ingvild Fagerlid,  Ida Mørtsell Schjølberg og Åse Linnea Fredriksen

Fakta om Ungt Entreprenørskap (UE):
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Fakta om Sett Sjøbein:
Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).