Søk studiet Entreprenørskap i skolen!

Nordland · 7 des 2016

UiT Norges Arktiske Universitet (Campus Narvik) tilbyr nå et nettbasert studium som heter Entreprenørskap i Skolen til alle lærere i Nordland Fylkeskommune. Studiet gir 15 stp og vil ha en oppstartsamling i Narvik 22.-23.februar 2017, med hjemmeeksamen som leveres 16.mai 2017.

Studiet er gratis for alle lærere som deltar fra Nordland fylke våren 2017!

«Det er dagens elever og studenter som skal skape fremtidens verdier og arbeidsplasser» 

Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014

Med Nordland Fylkeskommune på laget har vi gjort det enda enklere for lærere å ta pedagogisk entreprenørskap. Siden studiet er nettbasert, har vi redusert antall samlingsdager til kun to.

Hvem er dette studiet for?

Lærere

1-7 trinn

8-10 trinn

Videregående

Hvorfor skal lærere bruke tid på studiet?

Fokus på teori med praktisk tilnærming, kan brukes direkte i undervisningen

Øke kompetansen for entreprenørskap - gjennomføre elev-/ungdomsbedrift

Øke kompetansen gjennom entreprenørskap - entreprenørskap som pedagogisk metode

Utvide nettverket med lærere fra andre skoler

Skjermbilde 2016-12-07 kl. 09.17.37

 

Studiet vil gi økt fokus på at entreprenørskap i utdanningen skal styrke kulturen for entreprenørskap, og på sikt bidra til nyskaping og vekst innenfor nye og etablerte virksomheter. Gjennom utdanning kan vi fremme entreprenørielle holdninger og adferd blant unge, og stimulere til et entreprenørielt tankesett blant unge mennesker.

 

Interesssert?

Ta kontakt med fagansvarlig Ståle Herving

mailto:stale.herving@uit.no

NB! Søknadsfrist 15. Januar 2017!