Årets entreprenørskapslærer setter lærerne på skolebenken

UE Norge · 2 nov 2016

Årets entreprenørskapslærer setter lærerne på skolebenken

Fra venstre: Vibeke H. Madsen, Anne Merete Selvik Ask og Anniken Hauglie. Foto: Virke.

Anne Merete Selvik Ask lærer lærerne å jobbe med entreprenørskap i utdanningen. Nå har hun mottatt den prestisjetunge prisen Årets entreprenørskapslærer 2016.

– Jeg håper prisen kan inspirere andre til å bruke entreprenørskap i lærerutdanningen. Mange tror entreprenørskap kommer på toppen av alt det andre de skal igjennom. Min erfaring er at det er gode metoder for å nå læringsmålene i studiet - med engasjerte studenter som lærer samarbeid, kreativitet og får økt selvtillit som bonus., sier Anne Merete Selvik Ask, førstelektor ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Prisen ble delt ut av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under Hovedorganisasjonen Virkes årskonferansemiddag i kveld.

Ønsker mer entreprenørskap i utdanningen

Anne Merete har tatt ansvar for at entreprenørskap kom inn i lærerutdanningen. Hun har utviklet de såkalte "Lesvos"-kursene i entreprenørskap som retter seg mot lærerutdannere, skoleledere og lærere. Hun bruker Studentbedrift som metode i egen undervisning og tilrettelegger for innovasjonscamper i samarbeid med næringslivet.

– Vi trenger de innovative entreprenørene. Vi trenger de som er i stand til å se nye muligheter. Dette må øves og trenes i skolen. Derfor er den kompetansen de nyutdannede lærerne har med seg inn i skolen så viktig, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Er kreativ og tør å tenke nytt

”Årets entreprenørskapslærer tar ansvar for at lærerutdanningene tar i bruk entreprenørskap som arbeidsform, hun er kreativ og tør å tenke nytt. Lærere i morgendagens skole, og deres elever, vil måtte være i stand til å håndtere en verden vi ennå ikke kjenner. Årets entreprenørskapslærer har etablert et robust system for entreprenørskap gjennom nettverk og god forankring på egen arbeidsplass”, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen har bestått av Tor Kåpvik i Ungt Entreprenørskap, Vibeke H. Madsen i Virke, Erling L. Barlindhaug i KS og Thom Jambak i Utdanningsforbundet. Ungt Entreprenørskaps fylkesforeninger har nominert kandidater til prisen.

Hederlig omtale

Det har vært mange kandidater til årets pris. To av dem fortjener spesielt hederlig omtale:

Tore Åsvestad og Terje Hans Hanssen
Hamar katedralskole

Tore Åsvestad og Terje Hans Hanssen har gjennom en årrekke gjennomført en rekke ulike entreprenørskapsaktiviteter ved skolen i samarbeid med lokalmiljø og UE Hedmark. Et svært stort antall elever deltar på en rekke programmer i regi av UE: Sjef i eget liv, Fra utdanning til jobb, Innovasjonscamp, profileringskurs, regnskapskurs, lederkurs, IA-kurs, messer, leder for en dag og EWB (Enterprise Without Borders). Nytt av året er kurs og workshop i Business Model Canvas – en metode for utvikling av forretningsideer, samt foredrag fra NAV om regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked for elever. Arbeidet med entreprenørskap har solid forankring i skole, godt samarbeid med næringslivet og stor verdiskaping gjennom bruk av Ungdomsbedrift.

Tor Haugnes
Handelshøyskolen BI, Nydalen, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Han er en drivkraft på bachelorstudiet Entreprenørskap og økonomi, på BI generelt og for oppstartsmiljøet i Oslo. Han gjennomfører Innovasjonscamper for førsteårs-studenter og har etablert et stort nettverk med næringslivet. Han bruker Studentbedrift som metode. Tor Haugnes tør å gå egne veier og har blant annet satt krav om inntjening for å utfordre studentene til verdiskapende aktivitet i bedriftene sine. Han samarbeider med videregående skoler gjennom blant annet å organisere studentveiledere til Innovasjonscamper. Han har også vært en drivkraft for å påvirke Kunnskap Oslo til å tilby et praktisk kurs i regi av UE Oslo, som en del av Oslo Studentinnovasjon. Haugnes er initiativtaker til "Cowork" - en inkubator for BI-studenter.

Kontakt:

Martha Haukaas, kommunikasjonssjef i Virke, mobil 926 08 983
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, mobil 934 37 800 
Anne K. Eggen Lervik, seniorrådgiver i Virke, 416 78 518

-----------

 

Kriterier for prisen Årets entreprenørskapslærer:

Verdiskaping: Bidrar til å utvikle elevene/studentenes evne til innovasjon og verdiskaping.
Erfaringslæring: Legger til rette for at elevene/studentene skal kunne lære gjennom erfaring.
Kreativitet: Utvikler elevenes/studentenes kreativitet og legger til rette for at de kan være nyskapende.
Samarbeid/arbeids- og næringsliv: Bygger bro mellom utdanningen og arbeidslivet.
Tverrfaglighet: Tenker tverrfaglig så elevene/studentene kan se forbindelser mellom fagene og anvende teori i praksis.