Årsmelding 2015

UE Norge · 16 feb 2016

Årsmelding 2015

 

ÅRSMELDING 2015 FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP

 
Vi lever i turbulente tider. Oljeprisen skaper bølger på vestlandet. Miljøutfordringene er i høyeste grad reelle. Den teknologiske utviklingen og globaliseringen stiller nye krav i arbeidslivet.

Hvordan møter Norge disse utfordringene? Det blåser en entreprenørskapsvind over landet! Nye entreprenører skapes i kjølvannet av oljekrisen, vi henter produksjon hjem, det grønne skiftet møtes som en mulighet, vi lærer kidsa koding og står sammen i vårt møte med fremtidens arbeidsliv. Myndighetene tar grep gjennom gründermelding, satsing på sosialt entreprenørskap og fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Midt i denne utviklingen står Ungt Entreprenørskap. Gjennom hele utdanningsløpet gir vi holdningene og kompetansen som er nødvendige for å skape, videreutvikle og sikre fremtidens arbeidsplasser. I tett samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og lokale skoleeiere, når Ungt Entreprenørskap stadig flere unge over hele landet. Gjennom å bruke teori i praksis, i samspill med andre, får de unge ulike former for virkelighetsnær læring. De får erfare mestring og de får økt bevissthet rundt egne evner og talenter. Ungt Entreprenørskap er en brobygger i disse prosessene; en brobygger som bidrar til at utdanning og arbeids- og nærinsgliv jobber sammen. Dette legger grunnlaget for framtidig verdiskaping landet rundt. Ungt Entreprenørskap skaper innovatører.

Trenger du eksempler? Les historier fra noen av våre alumnier:  UE gir resultater!   

 

Tor Kåpvik
Fung. administrerende direktør i UE Norge