Årsmelding for 2016

UE Norge · 17 feb 2017

Årsmelding for 2016

UNGT ENTREPRENØRSKAPS ÅRSMELDING FOR 2016 

 

Innovatører trengs overalt!   

 
Av Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 
 
Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Så enkelt, og så vanskelig kan vi beskrive vårt samfunnsmandat. 

Gjennom våre programmer utvikler unge mennesker ønske om, kompetanse for og holdninger til å skape verdier, både sosiale, kulturelle og økonomiske. I tett samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og lokale skoleeiere, når Ungt Entreprenørskap stadig flere unge over hele landet. Gjennom å bruke teori i praksis, i samspill med andre, får de unge ulike former for virkelighetsnær læring. De får erfare mestring og de får økt bevissthet rundt egne evner og talenter. Ungt Entreprenørskap er en brobygger i disse prosessene; en brobygger som bidrar til at utdanning og arbeids- og nærinsgliv jobber sammen.

I 2016 har organisasjonen brukt mye tid og ressurser på å beskrive, både internt og eksternt, vårt samfunnsmandat, vår pedagogikk og våre mål. Etter nesten 20 års drift og en eventyrlig vekst var det naturlig å vende blikket litt innover og stadfeste vår felles plattform. En tydeligere plattform gjør oss bedre i stand til å definere og diskutere entreprenørielle kompetanser som universelle og samfunnsbyggende, enten man skal håndtere det grønne skiftet, den teknologiske revolusjon eller fremtidens vekstnæringer.

På Virkekonferansen i november 2016 trakk Virke frem seriegründer Shafi Adan for å snakke om det å skape sin egen arbeidsplass. Elin Nørve ga næringslivet gode råd om hvilke utfordringer vi står ovenfor på NHOs årskonferanse i januar 2017. Oscar Hellenes deltok på NRKs Debatten den 9. februar 2017 for å dele sine erfaringer med delingsøkonomien i kjølvannet av delingsøkonomiutvalgets rapport. Disse unge menneskene har det til felles at de har hatt Ungdoms- og Studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Entreprenørskap har blitt in igjen, sier Torgeir Reve i A-magasinet 6. januar 2017, og når over 25 000 elever og studenter hvert år gjennomfører et av UEs bedriftsprogrammer, mener vi at dette bidrar til ønske om, kompetanse for og holdninger til et mer innovativt og entreprenørielt Norge.

Ungt Entreprenørskap skaper innovatører.

Trenger du eksempler? Les historier fra noen av våre alumnier:  Unge innovatører