Et nytt norsk initiativ for å få fart på jobbskaping Europa.

UE Norge · 28 juni 2017

Et nytt norsk initiativ for å få fart på jobbskaping Europa.

Det norske selskapet FERD i samarbeid med JA Europe (Ungt Entreprenørskap Europa) har nettopp lansert et nytt initiativ som skal bidra til mer jobbskaping blant ungdom i Europa.

FERD’S LIST vil hedre og anerkjenne den langsiktige innvirkningen Ungt Entreprenørskap har på unge innovatører, entreprenører og ledere. Hvert år vil 5 til 10 nye navn fra hele Europa bli lagt til listen. Dette er ungdommer på vei til å skape varige verdier og sette tydelige spor, som kan være forbilder og vise andre unge at det meste er mulig. De første utvalgte til FERD’S LIST vil bli presentert på en seremoni i Det Norske Hus i Brussel 11. oktober 2017. FERD’S LIST vil være en årlig feiring og nye navn vil bli lagt til listen.

Johan H. Andresen og selskapet FERD har vært viktige støttespillere for å fremme entreprenørskap i utdanningen både i Norge og i Europa. FERD var en av initiativtakerne til Ungt Entreprenørskap Norge. Johan H Andresen er styremedlem i JA Europe og har spilt en viktig rolle i arbeidet med å bygge et nettverk av Ungt Entreprenørskap organisasjoner i hele Europa. Han har vært særlig opptatt av å hjelpe alumni og hvordan ungdom kan mestre overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Hver historie i FERD’S LIST er et slikt eksempel som kan være til inspirasjon for andre ungdommer.  'Vi ønsker å vise at JA – Junior Achievements entreprenørprogrammer gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette gir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljøer' – sier Johan.

“FERD’s og JA Europe’s intensjon med dette initiativet er å sette søkelys på den langsiktige effekten av å satse på entreprenørskap i grunnutdanningen og i høyere utdanning. Det er viktig å synliggjøre både til politikere og til befolkningen generelt hvordan entreprenørskap bidrar til å skape nye arbeidsplasser og hvordan det fremmer ledelse og initiativ, sier Caroline Jenner, leder for den europeiske organisasjonen JA Europe.

Ferd’s visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Med verdier mener vi langt mer enn kun finansiell gevinst. Verdier blir også skapt gjennom personlig utvikling og vekst. Og nettopp det er hva Ungt Entreprenørskap handler om: for ungdom å se muligheter og å utforske og gjøre noe med dem. Ungt Entreprenørskap organisasjoner i hele Europa når tusenvis av ungdommer hver dag med dette budskapet, sier Johan H Andresen, sammen skal vi fortelle om deres historier. Vi vil vise at de programmer som JA Europe og Ungt Entreprenørskap tilbyr ungdom gir dem en unik mulighet for selvinnsikt og lære ved å gjøre, prøve, feile og prøve igjen. På samme måte som jeg blir inspirert av disse ungdommene, sier Johan, vil vi inspirere neste generasjon, lærere og foreldre.

Forskning gjort de ti siste ti årene viser tydelig at de som deltar i Ungt Entreprenørskap starter dobbelt så mange bedrifter som andre. Du finner flere av dem i lederposisjoner i bedrifter og omtrent ingen er arbeidsledige. De er mer involvert i sosialt entreprenørskap. Alt dette fordi de lærte om det i skolen. De fikk delta i hva EU kommisjonen ønsker alle ungdommer skal få mulighet til, det å få «praktisk erfaring med entreprenørskap» i løpet av grunnutdanningen. De deltok i Ungdomsbedrift på videregående eller de hadde Studentbedrift i høyere utdanning. De lærte fra erfarne mentorer fra næringslivet og fra ivrige lærere. Men mest av alt, de lærte gjennom å gjøre og å eksperimentere, arbeide sammen i team, gjennom å seire og å feile. Allerede i skolen lærte de å ta et produkt eller en tjeneste fra ide til marked. De erfarte å etablere sin egen ungdoms- eller studentbedrift. De erfarte hvordan en etablerer en bedrift og hvordan jobber skapes.

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap og mikrofinans.

JA Europe er den største tilbyder av programmer for entreprenørskap i utdanning. I 2016 hadde JA Europe aktiviteter for 3,5 millioner elever og studenter i 40 europeiske land. JA Europe arbeider sammen med offentlig og privat sektor for å utvikle aktiviteter og programmer med høy kvalitet for hele utdanningsløpet. Programmene handler om entreprenørskap, kreativitet, om lokalsamfunnet og hvordan lokalsamfunnet samhandler med resten av verden. Alle aktivitetene er praktiske og gjennomføres etter prinsippet om erfaringslæring og «å lære ved å gjøre». Ungt Entreprenørskap Norge er medlem i JA Europe.