Framtidens reiseliv sett med ungdommens øyne

UE Norge · 24 nov 2015

Framtidens reiseliv sett med ungdommens øyne

Elever og studenter fra Troms og Finnmark hadde Innovasjonscamp på Tromsø Villmarkssenter. Foto: Kaja Baardsen, UE Troms.

Næringsminister Monica Mæland har bedt de unge om visjoner for fremtidens reiseliv. Det får hun!

Se for deg en undervannsreise med elektrisk ubåt i Sognefjorden. Eller hva med å legge hotelloppholdet til en rehabilitert oljeplattform hvor du virkelig får kjenne havets krefter på kroppen? Med virituelle briller skal turister i Passvikdalen få oppleve holografisk nærmøte med bjørn uten å forstyrre dyrene i sitt naturlige habitat. Kreativ bruk av teknologi skal skåne naturen og gi turister opplevelser de aldri vil glemme. De skal få opplevelser som de vil fortelle andre om – og som de vil komme tilbake til Norge for å få mer av. Onsdag overrekker ungdommen sine innspill til regjeringens nye reiselivsmelding.

Regjeringen.no:  Spør ungdommen om framtidas reiseliv

Varsler ny reiselivspolitikk
Regjeringen har varslet ny reiselivspolitikk og en reiselivsmelding skal legges frem til våren. Det er 15 år siden forrige stortingsmelding om reiseliv.

– Vi må tørre å løfte blikket og se framover. Jeg tror tankene og kreativiteten til de unge er viktig bidrag i arbeidet med ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene, sier næringsminister Monica Mæland.

Unge ser muligheter
Gjennom Ungt Entreprenørskap har over 900 elever og studenter i Akershus, Troms og Sogn og Fjordane jobbet på Innovasjonscamper med framtidens reiseliv som tema. Reiselivsgründere, Innovasjon Norge, NHO, kommunene og andre fagpersoner har vært rådgivere og jurymedlemmer. Ideene er ungdommenes egne.

– Fagpersoner har erfaringer og referanser som lett kan hemme nytenking. De unge har ikke disse begrensningene. Vi stimulerer unge til å tenke ut av boksen – uavhengig av hva som er realistisk i dag. Ideene de kommer opp med er banebrytende, noe arbeidet med reiselivsmeldingen er et godt eksempel på, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Innovasjonscamp er et program fra Ungt Entreprenørskap med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de presenterer en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Deltagerne jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury. Det kåres vinnere ut i fra gitte kriterier.

Overlevering på Tromsø Villmarkssenter
Rapporten med ungdommenes innspill overrekkes statssekretær Dilek Ayhan på Tromsø Villmarkssenter onsdag 25. november kl. 13:30 – 14:15. Vinnerlaget fra Troms og Finnmark foretar den offisielle overrekkelsen. Rapporten kan leses  HER.

Pressen er velkommen.
 

Kontakt:
Wenche Wærner, Ungt Entreprenørskap Norge,  wenche@ue.no, mobil 934 37 800
Christine Spersrud Haug, Nærings- og fiskeridepartementet, csh@nfd.dep.no, mobil 975 26 759