Kavlifondet utvider samarbeidet med Ungt Entreprenørskap – styrker satsningen på sosialt entreprenørskap

UE Norge · 4 mars 2019

Kavlifondet utvider samarbeidet med Ungt Entreprenørskap – styrker satsningen på sosialt entreprenørskap

Kavlifondet har støttet Ungt Entreprenørskap siden 2017 gjennom prosjektet «Gjør noe med det!», der målet er å gi skoleelever kunnskap og erfaringen innen sosialt entreprenørskap og bærekraftig utvikling. Nå er prosjektet utvidet til flere fylkesorganisasjoner med en total varighet på fire år.

— Vi er veldig fornøyde med at Kavlifondet har forlenget samarbeidet og vil støtte prosjektet til og med skoleåret 2020/2021. Sammen utvikler vi holdninger og kompetanser som er viktig både for de unge og for samfunnet i fremtiden, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

«Gjør noe med det!»-prosjektet retter seg mot elever i ungdomsskolen og har som mål å trene unge på å se utfordringer og finne løsninger i samfunnet og lokalmiljøet rundt seg. FNs bærekraftsmål ligger til grunn i undervisningen og elevene skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål. 

— Det er med stor glede Kavlifondet inngår en ny samarbeidsavtale om videreføring av «Gjør noe med det!». Å få sosialt entreprenørskap inn i skolen gir de unge en flott mulighet til å lære om og arbeide med noe viktig, både i og utenfor skoletiden, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. 

Storsatsning gir flere elevbedrifter

Ungt Entreprenørskap jobber i skolene med å bygge entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet, og gjennom samarbeidet med Kavlifondet får Ungt Entreprenørskap mulighet til å styrke arbeidet med elevbedrifter og sosialt entreprenørskap på ungdomsskolen. Avtalen har bidratt til at undervisningsmateriell er utviklet og elever og lærere blir fulgt opp enda tettere. Hittil har 340 lærere har vært på kurs med fokus på «Gjør noe med det!»-prosjektet og elevbedrift som metode.

I skoleåret 2017/18 fikk 3000 elever i fire fylker delta i prosjektet; Østfold, Oslo, Nordland og Telemark, og i skoleåret 2018/19 ble prosjektet utvidet med fire nye fylker; Oppland, Trøndelag, Rogaland og Troms. I løpet av prosjektperioden er målet at 6000 elever skal få prøve seg som sosiale entreprenører gjennom prosjektet.

— At vi nå utvider «Gjør noe med det!» prosjektet til 4 år gjør at vi får gitt tilbud om å delta for elever i hele landet. Vi ser at dette er tematikk og utfordringer som engasjerer de unge, og som de derfor også lærer mye av, sier Nykkelmo.

— Vi er imponerte over resultatene og de mange sosiale elevbedriftene som har kommet ut av det så langt. I «Gjør noe med det!» får barn og unge mulighet til å erfare gleden ved å skape en elevbedrift som faktisk gjør en forskjell i sitt lokalsamfunn. Prosjektet legger til rette for personlig utvikling, samspill og samarbeid på forbilledlig vis, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. 

Se mer om "Gjør noe med det!"-prosjektet og noen av elevbedriftene  her.