Kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap

UE Norge · 19 des 2019

Ungt Entreprenørskap Norge søker ny kommunikasjonsansvarlig. Vil du inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier?

Hele UE Stupetaarn 2

Som kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap har du kommunikasjonsansvaret internt i organisasjonen og mot eksterne partnere og interessenter. Stillingen rapporterer direkte til administrerende direktør og inngår i ledergruppen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

·        Redaktøransvar for våre kommunikasjonskanaler, samt ansvar for videreutvikling og vedlikehold
·        Ansvar for å overvåke, initiere, koordinere og gjennomføre aktivitet mot media
·        Ansvar for kommunikasjonsstrategi, omdømme og budskap mot ulike målgrupper
·        Ansvar for merkevare og design, inkludert profilerings- og presentasjonsmateriell, kampanjer etc.
·        Prosjektlederansvar i nærmere definerte prosjekter

Vi søker deg som har kommunikasjonsfaglig bakgrunn og utdannelse på universitets- eller høyskolenivå innen relevant fagområde. Du har erfaring fra arbeid med kommunikasjon, omdømme, merkevare, budskapsformidling, mediekontakt og sosiale medier. Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med innovasjon og entreprenørskap.

Ut over dette ønsker vi kompetanse på:

·        Strategiske evner som gjør at du kan legge planer for å nå mål
·        Kunnskap om og interesse for næringsliv, skole og politikk
·        Du skriver godt og har god erfaring med bruk av ulike kanaler
·        Erfaring fra arbeid med foto og video er en fordel

Vi tilbyr en sentral rolle i et engasjert og kreativt miljø som gir deg rom til å påvirke. Du vil få mulighet til å bryne deg på spennende kommunikasjonsfaglige utfordringer i en verdibasert organisasjon som bidrar til å utvikle morgendagens arbeids- og næringsliv. 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med adm.dir. Grete Ingeborg Nykkelmo, tlf 91311000.

Kortfattet søknad og CV sendes til grete.nykkelmo@ue.no Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.