Mer penger til entreprenørskap i statsbudsjettet

UE Norge · 8 okt 2015

Mer penger til entreprenørskap i statsbudsjettet

Regjeringen øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 2,7 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2016 økes tilskuddet til Ungt Entreprenørskap fra 25,6 millioner kroner i 2015 til 28,3 millioner kroner. Økningen skal bidra til at flere elever og studenter får entreprenørskapstilbud i utdanningen og gi flere ungdomsbedrifter i videregående opplæring. 

- Vi vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden, men vi vet hvem. Det er dagens unge som skal skape fremtidens arbeidsplasser. Økt satsing på entreprenørskap i utdanning vil gi resultater på sikt. Våre elever og studenter vil bli viktige bidragsytere til omstillingene i norsk økonomi, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Gjennom tilskuddet ber regjeringen om at Ungt Entreprenørskap jobber videre med å øke andelen privat finansiering til 40 prosent. Privat finansiering utgjorde i 2014 27 prosent av organisasjonens totale inntekter.