NHO + UE = godt entreprenørskap!

UE Norge · 24 jan 2020

Samarbeidsavtalen for 2020 blir undertegnet av UEs adm. direktør Grete Ingeborg Nykkelmo og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO er en av Ungt Entreprenørskaps (UE) hovedsamarbeidspartnere. Nå er samarbeidsavtalen for 2020 undertegnet av UEs adm. direktør Grete Ingeborg Nykkelmo og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Siden Ungt Entreprenørskap ble etablert på NHOs initiativ i 1997, har organisasjonene samarbeidet tett.

Gjennom UEs mange programmer får elever og studenter på alle nivåer i utdanningssystemet mulighet til å lære entreprenørskap. Arbeids- og næringsliv blir ofte læringsarena, noe som skaper viktige møteplasser og erfaring for ungdommen.

Erfaring med elevbedrifter i grunnskolen, ungdomsbedrifter i videregående opplæring og studentbedrifter i høyere utdanning gir elever og studenter entreprenørielle ferdigheter som de har nytte av videre i livet.

-Næringslivet trenger medarbeidere med entreprenørskapskompetanse. De har evnen til å se nye muligheter som kan bidra til å utvikle eksisterende virksomheter og starte nye. Derfor vil NHO fortsette det gode samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.