Nasjonalt lærerseminar: Bærekraftige ungdomsbedrifter

UE Norge · 19 mars 2018

Nasjonalt lærerseminar: Bærekraftige ungdomsbedrifter

Ønsker du lære mer om ungdomsbedrift som pedagogisk metode og hvorfor du bør inkludere dette i undervisningen? Bli med på lærerseminar i forbindelse med NM for ungdomsbedrifter.

Ungt Entreprenørskap ønsker å inspirere enda flere lærere og skoleledere fra videregående skole til å jobbe med entreprenørskap. Målgruppen for seminaret er lærere som ønsker å komme i gang med, eller har erfaring med ungdomsbedrift eller entreprenørskapsundervisning.

Lærere som jobber med ungdomsbedrift får oppleve elever som blomstrer! Gjennom samarbeid får de utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv, de lærer å se muligheter og bli problemløsere. Og det virker - forskning viser at elever som deltar i ungdomsbedrift opplever mer motivasjon og større mestring i skolen. 

I Norge er det bred politisk enighet om en satsing på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. For å få til dette er vi avhengig av engasjerte lærere, og nå kan du bli en del av dette!

     

                    

Anførselstegn_UE-100

 

 

 Det beste med seminaret er å møte lærere som bruker ungdomsbedrift som metode og få mulighet til å dele erfaringer og lære av hverandre.

                                                                                                      Seminardeltaker, 2017.  

                     

 Årets tema er bærekraft

Tema for årets seminar er bærekraftige ungdomsbedrifter. Dette er spesielt aktuelt i lys av ny generell del av læreplanverket og de nye læreplanene som er under utvikling. Entreprenøriell læring blir mer sentralt i fremtidens skole, og seminaret vil fokusere spesielt på muligheten som det nye tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling gir.

Gjennom arbeidet med ungdomsbedrift får elevene erfaring med å reflektere over bærekraftige valg og utvikle løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling. Denne erfaringen er viktig og svært relevant å ta med seg når de skal ut i arbeidslivet.

Punkter lærerseminar2-8

Se det i praksis:

Lærerseminaret er lagt til NM for ungdomsbedrifter for at du som lærer skal få se gleden og engasjementet elevene opplever ved å få jobbe med ungdomsbedrift. 400 ungdommer fra hele landet møtes for å vise frem sine bedrifter og vise hva de har lært gjennom arbeidet med entreprenørskap i skolen.

Dette er den aller beste arenaen for å kunne forstå ungdomsbedrift som metode, her får du høre direkte fra andre lærerkolleger og du får bli inspirert av elevene som i praksis viser at de har tilegnet seg entreprenørielle kompetanser. I tillegg møter du våre samarbeidspartnere; store aktører fra næringslivet, politikere og våre ansatte. En perfekt arena for faglig påfyll, inspirasjon og ikke minst erfaringsdeling.

Kunnskapsministeren kommer - kommer du?

Fredag 27.april får vi besøk av kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Han vil blant annet holde et innlegg på lærerseminaret, om fremtidens skole- og arbeidsmarked, før han deltar under prisutdelingen på NM for ungdomsbedrifter og deler ut prisen for Norges beste ungdomsbedrift 2018.

Dette vil du ikke gå glipp av!

Det er begrensede plasser, så meld deg på nå! Påmeldingsfrist 5. april.

Priser_tid_Lærerseminar

Påmeldingsfristen har utløpt.

FOREDRAGSHOLDERE

Tobben

Harrald

Tobias Torleifsson, Footprint Harrald Holm, Storebrand
Tobias Thorleifsson har siden 2008 kombinert internasjonale polar-ekspedisjoner med foredrag om bærekraftig utvikling. Bærekraftsekspert og kommunikasjonssjef for bærekraft.