Norad-prosjekt angriper arbeidsledighet og inspirerer til entreprenørskap

UE Norge · 6 jan 2016

Norad-prosjekt angriper arbeidsledighet og inspirerer til entreprenørskap

Fra venstre: Annlaug Rønneberg, Minister Counsellor og ansvarlig for utviklingsarbeid ved ambassaden i Kampala, Jarle Tømmerbakke, UE, Josephine Kaleebi, JA Uganda og Mary Mabweijano, seniorrådgiver ved ambassaden

Mens ledere i Europe river seg i håret og lurer på hvordan de skal håndtere migrasjonskrisen, tror JA Uganda at å inspirere til entreprenørskap i eget land er en del av løsningen.

Av Jarle Tømmerbakke
 

I Uganda i Øst-Afrika er utfordring nummer én det store gapet mellom kompetanse og arbeidsmarked. Av de som faktisk fullfører en utdanning, er majoriteten innen akademia, og her er arbeidsmarkedet som oftest lagt utenfor landegrensene.

Kompetansegap

Arbeidsledigheten blant unge er 62 prosent.

– Det Uganda trenger er ikke først og fremst flere akademikere, men mennesker med praktisk kunnskap som kan skape arbeidsplasser, sier Josephine Kaleebi, CEO i Junior Acheivement Uganda (JA Uganda).

JA Uganda er et prosjekt initiert at Ungt Entreprenørskap Norge (UE Norge), finansiert av Norad. Siden etableringen i 2009 har de jobbet for å inspirere til jobbskaping i eget land, framfor å stilltiende akseptere en stadig økende arbeidsledighet og fattigdom eller kompetanseflukt til utlandet.

Kurser lærere

Konseptet «Nordic model to entrepreneurship education» er tatt i bruk ved 400 skoler i landet. Gjennom å kurse lærere i Ungdomsbedrift, kreativitet og entreprenørskap, får elever mellom 13 og 19 år muligheten til å lære seg hvordan de kan skape sin egen arbeidsplass når de er ferdig med skolen. De får muligheten til å komme opp med egne ideer, og hjelp til å realisere dem gjennom etablering av egne bedrifter. Ugandiske lærere har også vært på utveksling til Norge for å se hvordan det jobbes med entreprenørskap der og norske lærere har besøkt Uganda. Nettverksbygging og erfaringsutveksling er nøkkelord for suksess.  

Gode resultater

Metodikken er allerede vel utprøvd i Norge og resten av Europa. Ungt Entreprenørskap Norge ble etablert i 1997 og resultatene etter nesten 20 års entreprenørskapsarbeid i skolene er oppsiktsvekkende. De elevene som hadde ungdomsbedrift på skolen, hadde 50 prosent større sjanse for å etablere egen bedrift i voksen alder sammenlignet med kontrollgruppa. I Sverige har de nå en database med 350.000 navn på studenter. Gjennom oppfølgingsintervjuer ved 25 og 45 år, viser resultatene mer entreprenørskap, høyere lønn, flere ansatte og mer levedyktige bedrifter blant personene som har fått entreprenørskapsopplæring på skolen.

– En helt ny undersøkelse gjort blant studenter i Uganda, tyder på at vi finner de samme gode resultatene i Afrika, som i Norge og resten av Europa, sier Jarle Tømmerbakke, prosjektleder for UE Norges Uganda-arbeid.

JA Uganda når ut til 21.000 ugandiske studenter hvert år. Det er vesentlig flere enn UE Norge. Likevel mener Kaleebi at potensialet er større.

– Med tanke på at det finnes rundt 600.000 unge i målgruppen, er mulighetene uendelige, sier hun og har et ønske og et mål om at 80 prosent av alle studenter skal være involvert i JA-aktiviteter.

Fruktbart partnerskap

Gjennom partnerskap med UE Norge og finansiering fra Norad og private partnere har JA Uganda blitt bygget stein for stein siden 2009. I dag er organisasjonen så godt som selvgående. Prosjektperioden er ferdig i 2016, og Josephine mener neste steg for å nå enda flere, er partnerskap med utdanningsmyndighetene i landet.

Frir til myndighetene

George W.T. Muteekanga jobber i det ugandiske utdanningsdepartementet der det arbeides med å revidere læreplanen.

– Vi vil helt klart ha entreprenørskap inn i læreplanen, sier han og nevner teknologi og innovasjon som nøkkelord for arbeidet som nå gjøres.

Muteekanga har selv vært på messer i regi av JA Uganda og er svært positiv til initiativet, men kan ikke gi noen lovnader.

– Jeg håper på en invitasjon til en av JA Ugandas arrangementer, slik at resten av ministerskapet kan se med egne øyne hva det går ut på, oppfordrer han.  

Trenger ikke finne opp kruttet selv

JA Ugandas Josephine Kaleebi håper departementet vil innse at de ikke trenger å finne opp kruttet selv.

– Vi har jobbet med dette i mange år og vi har opparbeidet oss god kompetanse på området. Jeg tror ikke det kommer til å fungere hvis myndighetene skal gjøre det selv. Suksessfaktoren er et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og dette har vi jobbet med i flere år. Vi er mer enn villige til å ta på oss det oppdraget, sier hun.

Den nye oljen

Tømmerbakke peker på at norske myndigheter årlig bruker hundretalls millioner av kroner på entreprenørskapstiltak. De samme trendene ses i resten av Europa.

– I Norge har man innsett for lenge siden at vi ikke kan leve på oljen for alltid. Norske myndigheten tror morgendagens olje er kompetanse og nettopp entreprenørskap er anerkjent som en av åtte nøkkelkompetanseområder som alle studenter bør ha, sier han og legger til:

– Når det gjelder finansiering, er også EU nå i et modus der det er mer interessant å investere i programmer for å hjelpe folk der de er, framfor integrering i andre land.

Ny type bistand

Nettopp bistandsaspektet trekkes fram av Den norske ambassaden i Uganda. De applauderer arbeidet til JA Uganda som, i tillegg til å adressere problem nummer en i landet; kompetansegapet, kan gi en annen mulig ringvirkning.

– Verden står overfor en migrasjonskrise vi aldri har sett maken til. Vi ser det i form av at flere og flere prosjekter i regi av ambassaden legges ned fordi midlene må prioriteres til mottaksapparatet i Norge, sier Annlaug Rønneberg, Minister Counsellor og ansvarlig for utviklingsarbeid ved ambassaden.

Mary Mabweijano, ugander og seniorrådgiver ved ambassaden oppsummerer:

– We have to build a mindset. We can make it where we are instead of getting on that boat.