Nordea setter personlig økonomi på timeplanen

UE Norge · 23 sep 2015

Nordea setter personlig økonomi på timeplanen

«Nordeadagen» ble 22. september 2015 gjennomført for andre gang. 58 ansatte i Nordea dro til utvalgte skoler i Oslo og Akershus og gjennomførte programmet Økonomi og karrierevalg over en skoledag. Dette ga nærmere 1500 elever på 9. og 10. trinn en dag utenom det vanlige med personlig økonomi og karrierevalg på timeplanen.

Programmet økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Veilederne som skal ut i skolen blir på forhånd kurset, og setter seg inn i veilederinstruksjonene som følger programmet. Det følger med et eget materiell hvor både elevene får egne arbeidshefter og det er utstyr for praktiske aktiviteter.  Økonomi og karrierevalg øker bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. Det gir innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og elevene får trening i å sette opp budsjett over hva de må ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.

I Akershus var det syv skoler som fikk besøk av 30 entusiastiske Nordea-ansatte. Skolene som var valgt ut var Vesong, Bråtejordet, Hellerasten, Gjettum, Bekkestua, Belset og Ringstabekk.

- Slik «læring på ordentlig» er et populært innslag blant både elever og lærere, og vi gleder oss allerede til neste år, sier John Obstfelder, programansvarlig for Økonomi og karrierevalg i Akershus.

I Oslo var det Bøler, Engebråten, Fyrstikkalleen, Lindeberg, Ris og Øraker som fikk besøk. De 26 veilederne som ga en dag i Oslo-skolen bidro både til å sette viktige tema på dagsorden og de viser sammenhengen mellom skole og arbeidsliv på en unik måte. 

- Vi er helt avhengig av bidrag fra frivillige fra arbeids- og næringsliv for å være den brobyggeren vi i Ungt Entreprenørskap skal være, sier Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo. Veilederne fra Nordea gjorde et massivt inntrykk i Oslo-skolen og vi håper at Nordeadagen videreføres også neste år, fortsetter hun.

I løpet av dagen la mange ut bilder og kommentarer på Twitter. Her er noen utdrag:

- Fantastisk moro og snakke sparing og forbruk med elevene forteller Lars Thorstensen som var på 9. trinn på Stav skole.

Unni Strømstad

- Jeg er imponert over denne gjengen som kunne masse om økonomi forteller Unni Strømstad, Kommunikasjonsdirektør i Nordea Norge.

Marte Kopperstad

- Imponert over 10. trinn på Bekkestua Skole skriver Marte Kopperstad.  

Markedsdirektør i Nordea Bank Norge, Paal Sprakehaug, var på Lindeberg skole.

Paal Sprakehaug

- Gøy å være lærer for en dag! Forteller Elin Reitan 

Eli Reitan

Les mer på Twitter: #NordeaDagen, @NordeaNorge og @UE_Norge.