Orkla blir samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap

UE Norge · 21 sep 2016

Orkla blir samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap

Anne Kathrine Slungård og Arve Heltne signerte samarbeidsavtalen. Foto: Orkla.

Orkla ønsker å bidra til unges kreativitet og skaperglede, og har gjennom Orkla Friends Fund inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap arbeider for å knytte næringslivet og skolene tettere sammen, og gi elever erfaring i nyskaping og bedriftsetablering. Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Orkla skal juryere og dele ut Orklas innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter.

- Innovatører trengs overalt i samfunnet og kreativitet er og blir en nøkkelkompetanse. Denne kompetansen kommer ikke av seg selv. Den må trenes både i skolen og i næringslivet. Orkla og Ungt Entreprenørskap kan både stimulere til kreativitet og synliggjøre dette bedre sammen enn hver for oss, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

- Innovasjon er viktig for oss, og vi syntes det er fantastisk å få muligheten til å støtte opp under ungdoms kreativitet og skaperglede med midler fra Orkla Friends Fund, sier Arve Heltne, SVP Orkla Marketing & Innovation.

I tillegg til å gi økonomisk støtte, ønsker Orkla å bidra med veiledning, foredrag og workshops med ungdoms­bedriftene.

- Gjennom møtene med engasjerte unge kan vi lære mye og få nye perspektiv inn i vårt innovasjonsarbeid. Noen av våre viktigste innovasjonsutfordringer er eksempelvis produkter med en bedre ernæringsprofil som samtidig appellerer til ungdom, sier Knut Ellekjær, produktutviklingsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks.

Gode rollemodeller

- Samarbeidet byr på flere spennende muligheter. Blant annet vurderer vi å tilby medarbeidere muligheten til å være mentor for ungdomsbedriftene. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er også en viktig arena for å vise hvilke spennende karrieremuligheter vi tilbyr i Orkla, sier HR-direktør Hege Aamotsmo.

Om Ungt Entreprenørskap (UE)
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon, som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Les mer på:  www.ue.no

Om Orkla Friends Fund 
Orkla Friends Fund ble introdusert i forbindelse med lanseringen av Orklas visjon «Din venn hver dag. Siden september i fjor har ulike Orkla-selskaper blitt utpekt til å gi midler fra Orkla Friends Fund til et veldedig formål. Primært har tildelingene vært i kategorien «Ernæring og helse», men med «Samfunnsansvar» som alternativ. Les mer om Orkla Friends Fund  her.