Rekordmange unge kreative smartinger

UE Norge · 30 aug 2019

smart

- Vi har utformet vindmølla som en trakt for å få mest mulig trykk i enden. Vindmølla kan snu seg i alle retninger og den produserer strøm til hele heisanlegget, sier en smart elev fra Vossestrand barne- og ungdomsskole. Elevene vil utvikle en fjellandsby med fornybare energikilder og løsninger som er bærekraftige over tid.

I skoleåret 2018-2019 har 11 469 elever i på 4.-7-trinn blitt enda mer kreative gjennom Ungt Entreprenørskaps program Smart. Smart er et undervisningsopplegg som utfordrer elever til å skape fremtidens løsninger. Gjennom en kreativ prosess avdekker elevene behov, utvikler ideer og realiserer bærekraftige løsninger som andre kan nyttiggjøre seg. 
- Kreativitet er en viktig kompetanse for å kunne tenke nytt.  Forskningen er temmelig entydig på at kreativitet er noe som kan læres, og jo tidligere denne læringen starter, jo bedre, sier Grete Ingeborg Nykkelmo administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap

Framtidens kompetanser
Gjennom fagfornyelsen som nå foregår i norsk skole ses entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring.
I «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» er ett av seks verdigrunnlag «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»:
Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.
✓ Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.
Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting stimulerer Smart elevenes nysgjerrighet, forskertrang og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. I tillegg vil deltakelse i Smart kunne bidra til å oppfylle læreplanmål i flere fag.

Ungt Entreprenørskap tilbyr Smart-programmet over hele landet. Vil du høre mer om Smart? Ta kontakt med Hege Elisabeth Sætre, hege.elisabeth.satre@ue.no, tlf 92030072