Resultater fra NM for studentbedrifter 2019

UE Norge · 28 mai 2019

Her publiseres oversikt over alle vinnere fra Norgesmesterskapet i studentbedrifter 2019, samt juryenes begrunnelser.

Bilder av vinnere, samt bilder fra arrangementet finnes på  Flickr og kan brukes med kreditering. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Grete I. Nykkelmo er administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge,  grete.nykkelmo@ue.no, mobil 913 11 000.

Ingvild K. Vederhus er kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge,  ingvild@ue.no, mobil 917 58 429.

Prisvinnere:

Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd - prisutdeler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

1. plass: Artifish SB, Møre og Romsdal

2.plass: Algae Solutions SB, Buskerud

3.plass: Seasort SB, Møre og Romsdal

Juryens begrunnelse for 3. plassen: 

Bedriften løser et klart problem i et viktig internasjonalt marked.  Studentene har jobbet målbevisst over lengre tid. De har tatt frem troverdige prototyper, og har en klar strategi for markedsintroduksjon. Studentene har vært spesielt flinke til å knytte kontakter blant kunder og partnere.  Selskapet adresserer et stort og voksende marked med potensial for betydelig kommersiell suksess.

3. plassen går til: Seasort SB fra NTNU Ålesund

 Juryens begrunnelse for 2. plassen:

Bedriften løser et stort og viktig miljøproblem, og løsningen deres har høy innovasjonsgrad.  Bedriften har etablert tette relasjoner til profesjonelle aktører i markedet, og mestrer avansert teknologi på en elegant måte.  Løsningen er troverdig og studentene viser god industrikompetanse.  Bedriften er således godt posisjonert for å kunne utvikle en fullverdig industriell prototyp.

2. plassen går til: Algae Solutions SB fra Fagskolen Tinius Olsen

 

Juryens begrunnelse for vinner av Norges Beste Studentbedrift i samarbeid med Ferd:

Vinnerbedriften har et team med sterke fagpersoner med genuin interesse for problemet de ønsker å løse. Løsningen har høy innovasjonsgrad, og bedriften har søkt å kombinere kompetanse fra potensielle kunder og samarbeidspartnere. Løsningen kan skaleres effektivt, og har potensial for bred internasjonal ekspansjon og betydelig økonomisk verdiskaping.  Juryen ser også muligheter for å utvikle andre innovative løsninger som baserer seg på selskapets grunnide. Metoden leverer en betydelig resurseffektivisering i en viktig norsk eksportsektor, og bidrar sterkt til dyrevelferd.  Juryen har gått fra å være skoleeksempler på de skeptiske og uvitende til å bli overbevist om at fisken må på skolebenken.

Norges Beste Studentbedrift er: Artifish SB fra NTNU Ålesund

Beste forretningsplan i samarbeid med Nordea - prisutdeler Berit Koenig, Nordea Norge

1. plass: Ross Technologies SB, Telemark

Juryens begrunnelse: 

Årets vinner har levert en god og strukturert plan med et klart mål. Planen tar utgangspunkt i en klart definert problemstilling og beskriver en innovativ og troverdig løsning. Bedriften har vært grundige i sitt arbeid og dekker de sentrale punktene en god plan trenger. Produktet er beskrevet på en god og forståelig måte, et klart marked er definert, den økonomiske planen er troverdig og  samarbeidsavtaler med flere relevante bedrifter er dokumentert. Dette gir leseren en god innsikt i ideen, dens funksjonalitet, samt bedriftens gjennomføringsevne. Bedriften demonstrerer også at de har kommet ekstremt langt på veldig kort tid.

Beste innovative bedrift i samarbeid med Orkla - prisutdeler: Guri Berge, direktør markedsføring og innovasjon, Orkla

1. plass: Artifish SB, Møre og Romsdal

Juryens begrunnelse: 

Det vi først og fremst har sett etter, er at ideen løser et reelt problem for kunden, og at problemet er så stort at det har et kommersielt potensial. Vi har også sett etter en unik idé som leverer tydelig bedre enn dagens løsninger i markedet. Denne studentbedriften har identifisert en mulig løsning på et stort problem til en hel næring. Teknologi og bærekraft er stikkord, vi liker visjonen «Artifish skal skape verdier gjennom nytenkende innovasjon, for en bærekraftig og bedre verden»

Beste næringslivsarbeid i samarbeid med NHO - prisutdeler: Ole Erik Almlid, NHO

1. plass:  EasyLock SB, Telemark

Juryens begrunnelse: 

Vinneren uttrykker svært god forståelse for verdien av et vellykket samarbeid med næringslivet. Bedriften har en klar strategi bak sine valg, og har med nøysomhet valgt rette samarbeidspartnere til rett tid. I forretningsplanen, muntlige presentasjoner og samtaler har bedriften presentert sitt næringslivsarbeid på en reflektert måte og med faglig tyngde.

Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup - prisutdeler: Maalfrid Brath, konsernssjef ManpowerGroup, styreleder UE Norge

1. plass: Artifish SB, Møre og Romsdal

Juryens begrunnelse: 

Vinneren av årets beste HR-bedrift går til en bedrift som har satt seg tydelige mål, har en gjennomtenkt HR-prosess og ser viktigheten av hvordan HR kan skape verdi for bedriften. De har aktivt innhentet kompetansen de trenger for å nå sine mål og forvalter menneskene de har i bedriften ved å spille hverandre gode. Vinneren har utnyttet medarbeidernes forskjeller til bedriftens fordel, og har skapt en kultur for læring og arbeidsglede.

Beste økonomistyring i samarbeid med Visma - prisutdeler: Marius Andersen, Markedsdirektør, Visma

1. plass: Seasort SB, Møre og Romsdal

Juryens begrunnelse: 

Vinneren møter kriteriene på en meget tilfredsstillende måte. De viser god forståelse for økonomistyring, og regnskapet fremstilles svært oversiktlig. Denne studentbedriften har virkelig gått grundig til verks, og forstått viktigheten av et godt gjennomført regnskap. Dette er noe av det beste juryen har sett innenfor kategorien i sin tid.

Beste sosiale entreprenør - prisutdeler: Helge Leiro Baastad, Gjensidige og Styremedlem i UE Norge

1. plass: Sneipfritt SB, Oslo

Juryens begrunnelse: 

Bedriften som får førsteplass har fokus på trippel bunnlinje og er på god vei til å bli økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. De skaper rom for samarbeid, har en tydelig sosial profil og er med på å forme morgendagens holdninger.

Bedriftens budskap nås ut til kundene på en morsom og original måte, og er allerede godt synlige i bybildet i indre Oslo.

Beste profilering og markedsføring - prisutdeler: Julie Lundgren, redaktør produkt og innovasjon, Dagens Næringsliv

1. plass: Sneipfritt SB, Oslo

Juryens begrunnelse: 

Vinneren av kategorien beste profilering og markedsføring har benyttet seg av et stort antall markedsføringsverktøy for å nå målgruppen sin og skape engasjement rundt produktet sitt.

Vinnerne har vært opptatt av å ta publikum med på reisen. Dette gjør de ved å benytte relevante og kreative virkemidler som gamification, storytelling med engasjerende innhold, levende bilder og events, noe j­­uryen mener er svært viktig for å nå den aktuelle målgruppen.

Strategisk samarbeid med høyaktuelle partnere gir dem god publisitet. De har laget en gjennomført, profesjonell designmanual. Vinnerne har også laget en strukturert markedsplan og gjør begrunnede kanalvalg, noe som er viktig i målrettet kommunikasjon, og gir grunnlag for å dokumentere effekt.

Vinnerne er svært helhetlige i sin kommunikasjon og det er en tydelig GUL tråd gjennom alt de gjør – fra sneipeplukke-stafetter til video «behind the scenes» og messe-stands.

Beste pitch - pristutdeler: Heidi Hopstock, StartupLab

1. plass: Sneipfritt SB, Oslo

Juryens begrunnelse: 

Dagens vinnerteam engasjerte og underholdt publikum fra første sekund. De startet ”in medias res” – rett på handling - og skapte  med sine imøtekommende og åpne personligheter god kontakt med oss som satt i salen. Videre var den dramaturgiske oppbyggingen av pitchen både gjennomtenkt og godt gjennomarbeidet, og dynamikken mellom teammedlemmene og vekslingen mellom hvem som pratet fungerte svært godt – her snakker vi virkelig godt teamarbeid. Pitchen avsluttet med en call to action til oss i publikum, hvor selskapsvisjonen kom tydelig frem. Og bruken av visuelle og auditive virkemidler underveis var med på å tydeliggjøre budskapet og krydre pitchen.