Samarbeidsavtalen mellom NHO og UE videreføres!

UE Norge · 18 feb 2016

Samarbeidsavtalen mellom NHO og UE videreføres!

Kristin Skogn Lund, NHO og Tor Kåpvik, UE, signerer avtalen. Foto: NHO

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang! Det er NHO og Ungt Entreprenørskap enige om.

Neste år er det 20 år siden NHO tok initiativet til å etablere Ungt Entreprenørskap. Torsdag 18.februar ble samarbeidsavtalen fornyet.
- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang. Da må det ikke fjernes fra lærerutdanningen slik det nå er foreslått, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Det er Ungt Entreprenørskap helt enige i.
- Gjennom hele utdanningsløpet gir vi holdningene og kompetansen som er nødvendig for å skape, videreutvikle og sikre fremtidens arbeidsplasser. I tett samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og lokale skoleeiere når Ungt Entreprenørskap stadig flere unge over hele landet, sier Tor Kåpvik, fungerende administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

Med sine nærmere 20 opplæringsprogrammer og 96 ansatte over hele landet er UE en viktig nasjonal faktor i entreprenørskapsopplæringen.
- Utfordringene vi står over for i dagens situasjon, viser hvor viktig det er med omstilling og evne til å skape nye arbeidsplasser. Her stiller elever og studenter med entreprenørskapskompetanse med verdifull ballast når de blir en del av arbeidslivet, sier Skogen Lund.