Skattedirektøren og LO-lederen tar over undervisningen

UE Norge · 6 nov 2018

Skattedirektøren og LO-lederen tar over undervisningen

Denne uken settes lokalsamfunnet på timeplanen for fjerde- og femteklassinger over hele landet. Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn», får elevene større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd når veiledere fra SMSØ-samarbeidet inntar klasserom i hele landet.

Onsdag 7.november tar skattedirektør Hans Christian Holte og LO-leder Hans Christian Gabrielsen over undervisningen på fjerde trinn på Voksen skole. 

— I denne undervisningstimen ønsker vi å gi elevene et innblikk i sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd, og hva det har å si for bedrifter, arbeidsplasser og hverdagen vår. Målet er at elevene får god forståelse for hvorfor vi betaler skatt, og dermed også gode holdninger til å det å betale skatt, sier skattedirektør Holte.

Forankret i overordnet del av læreplanene
Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene.

— Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker veiledere fra skatteetaten og SMSØ-samarbeidet, forklarer administrerende direktør Grete I. Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

4131 elever får besøk av over 190 veiledere
Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og jobber sammen med SMSØ og Skatteetaten for at barn og ungdom skal få økt kunnskap om skatt, avgifter og økonomistyring. Under den landsomfattende aksjonsuken i uke 45 får 4131 elever besøk fra over 190 veiledere, deriblant hele 17 ordførere, varaordførere og gruppeledere fra politiske partier, tillegg til veiledere fra SMSØ med skattedirektøren og LO-lederen i spissen.

— Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er verdifullt for oss i Skatteetaten og denne gjennomføringen har blitt en tradisjon. Ved å delta på disse programmene får vi en god mulighet til å bli kjent med fremtidens skatteytere, og til å bidra til økt kunnskap om skattesystemet vårt hos de som skal føre lokalsamfunnet og demokratiet videre, sier Holte.

SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) er et samarbeid mellom parter i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.