Skoleelever fra Hordaland kåret til SMARTest i landet

UE Norge · 14 juni 2018

Skoleelever fra Hordaland kåret til SMARTest i landet

Elevene fra Vossastrand barne- og ungdomsskule ble SMARTest i landet!

En gruppe innovative elever fra Hordaland vil utvikle en fjellandsby med fornybare energikilder og løsninger som er bærekraftige over tid. 

For å illustrere hvordan, har de utviklet en modell som viser de ulike energiløsningene. Installasjonen spiller sammen både når det gjelder estetikk, miljøkonsekvenser og naturkrefter.
Det innovative forslaget førte til seier i entreprenørskapskonkurransen SMARTere energi 2018.

Oppdraget vinnergruppen løste, var å vise hvordan det nye turistmålet Myrkdalen kan bli selvforsynt med energi. Elevene vil samle den sterke vinden på toppen av skiheisen i en traktformet vindmølle. Videre vil de bruke vannkraft fra elva, og sol og jordvarme til oppvarming og lys.
 
— Vi har utformet vindmølla som en trakt for å få mest mulig trykk i enden. Vindmølla kan snu seg i alle retninger og den produserer strøm til hele heisanlegget, sier Anders, Mari, Borghild, Rokas og Håvard fra Vossestrand barne- og ungdomskole.

Imponerte juryen
Juryen besto av representanter fra Ungt Entreprenørskap Norge. Elevenes helhetlige arbeid imponerte juryen, og i begrunnelse ble dette trukket frem.

«Elevene leverte en overbevisende presentasjon samtidig som de hadde utviklet en detaljrik modell for å illustrere sin løsning. Gruppa har utviklet en helhetlig løsning hvor alle elementer spiller på lag og de leverer en meget reflektert rapport. Koblet til faglighet rundt energiutnyttelse og fornybar energi er dette et imponerende arbeid.»

7000 elever i hele Norge med i SMART
Vinnerlaget besto av Anders Gilbakken, Mari Nummedal, Borghild Ulvund, Rokas Vasiliauskas og Håvard Nedkvitne. De ble tett fulgt av Norheimsund skole, også fra Hordaland, som tok andreplassen. De hadde utviklet et miljøvennlig og bærekraftig fiskefôr som har alle de næringsstoffer laksen trenger. Kragerø skole fra Telemark tok en sterk tredjeplass med prosjektet The green summer city. De viste nye spennende løsninger på hvordan de skulle få turistene i Kragerø til å sortere søppel.

SMARTere Energi er et undervisningsopplegg fra Ungt Entreprenørskap som utfordrer elever på 4. – 7. trinn til å skape fremtidens energiløsninger. Elevene jobber med kreativitet, idéutvikling, skaperglede og problemløsning i samspill med andre, for å finne klimakloke løsninger for fremtiden. Programmet organiseres som en SMARTcamp over to til tre dager der elevene får et oppdrag fra en lokal bedrift, og presenterer idéen sin for en jury.

 Vinteren 2018 har det vært gjennomført SMART-camper på skoler i hele landet, med lokale finaler og lokale juryer. På landsbasis har nær 7000 elever deltatt i SMART, og i Hordaland har over 2000 elever fra 16 kommuner deltatt.