Ung klimastreik; samfunnsengasjementet vi bør hylle!

UE Norge · 20 mars 2019

Ung klimastreik; samfunnsengasjementet vi bør hylle!

Hvordan kan vi bruke elevenes engasjement i klimastreiken på best mulig måte, spør Grete I. Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

Endelig engasjerer de unge seg og mobiliserer tiI aksjon! I stedet for å diskutere fraværsregler og straff bør vi diskutere hvordan vi kan ta tak i dette engasjementet. Hvordan vi kan legge til rette for at de unge skal kunne bidra til å løse den største utfordringen menneskeheten har sett - og samtidig få god og relevant læring.

Vi har fulgt de siste dagers diskusjoner om undervisningsfri for å delta i klimastreik med undring. Dette er et tema som går langt ut over fraværsregler og rammer for hvor ungdom skal oppholde seg når de skal lære. Dette handler om unges engasjement og evne til å ta tak i og gjøre noe med det de ser av utfordringer. Det handler om gryende samfunnsengasjement, en viktig reaksjon fra de som skal bygge samfunnet videre.

I stedet for å diskutere regler som kan kue dette engasjementet, bør vi lytte til de unge og diskutere hvordan vi kan ta tak i det og sørge for at det opprettholdes utover noen timers demonstrasjon. Det er kraft i disse unge, det bør vi dyrke!

Den store klimastreik-demonstrasjonen som er planlagt på fredag er en mulighet for de unge til å delta i samfunnsdebatten, en måte de kan bruke ytringsfriheten. Vi bør sette pris på og hylle dette, for det er de samme unge som skal leve og bo i Norge, som skal løse samfunnets utfordringer og etablere nye arbeidsplasser. Skal vi ruste de unge på fremtiden må vi gi dem en læringsarena som går utover klasserommet. Vi må oppfordre dem til å se muligheter og ta initiativ, til å engasjere seg og løse problemer. Dette handler om demokrati og medborgerskap, som også er ett av de tverrfaglige temaene i de nye læreplanene kunnskapsminister Sanner presenterte mandag denne uken. Hva er vel en bedre arena for dette enn en historisk stor nasjonal klimastreik der norsk ungdom følger opp en global mobilisering. Sist fredag streiket 1,5 millioner studenter og elever for klimaet fra 2083 steder i 125 land inspirert av svenske Greta Thunberg. Dette er demokrati i praksis!

Hver dag trener vi i Ungt Entreprenørskap elever og studenter i innovasjon og entreprenørskap. Bærekraft er et viktig tverrfaglig tema i de nye læreplanene, og også i våre programmer. Gjennom innovasjonscamper, elev-, ungdoms- og studentbedrifter jobber de unge med å finne løsninger, produkter og tjenester basert på klimautfordringene og i tråd med FNs bærekraftsmål - gjerne i samarbeid med næringslivet. De mest innovative løsningene og de beste produktene og tjenestene kommer fra engasjerte elever som evner å ta initiativ og se muligheter. Og dette er egenskaper som må trenes på!

Debatten vi bør ta er hvordan vi voksne kan ta de unge på alvor og legge til rette for at de kan gjøre noe med klimautfordringene. Det finnes ikke et bedre utgangspunkt for aktuell og relevant læring akkurat nå, enn å følge opp dette engasjementet og bruke det positivt. Vi i Ungt Entreprenørskap bidrar gjerne til dette! 

De unge ser utfordringene og ønsker å gjøre noe med dem. Er vi voksne i stand til det samme?

Engesjerte elever 1

Ungdomsbedriften Safe Turf er et godt eksempel på gode løsninger unge kommer med når de bruker engasjementet sitt på bærekraft.

Selskapet har utviklet produkter som skal bidra til å redusere mikroplastutslippet fra norske kunstgressbaner. For dette arbeidet vant de «Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand» under NM for studentbedrifter 2018.