Ungdomsbedrift virker!

UE Norge · 17 okt 2016

Ungdomsbedrift virker!

EasiiReach UB fra Nøtterøy videregående skole. Foto: Ungt Entreprenørskap

Ungdomsbedrift utfordrer elever til å tenke nytt og skape verdier, viser en undersøkelse utført av Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en undersøkelse blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16.

Kompetanse til å starte bedrift

Etter å ha deltatt i Ungdomsbedrift svarer 8 av 10 UB-elever at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift (mot 5 av 10 på starten av året). 7 av 10 UB-elever svarer på slutten av skoleåret at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på (mot 4 av 10 på starten av året). UB-elevene rapporterer også at de har bedre kjennskap til begreper som verdiskaping, risikovilje og forretningsutvikling på slutten av skoleåret enn på starten.

- Vi i Ungt Entreprenørskap får ofte spørsmålet: ”Virker det?”. I denne undersøkelsen har vi spurt hovedpersonene selv om hva de har fått ut av året med Ungdomsbedrift. Resultatene taler for seg selv, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Forskning utført av forskningsinstitutter viser at de som har drevet ungdomsbedrift har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter. UEs undersøkelse underbygger dette og viser at elevene har kunnskapen og selvtilliten til å starte opp foretak.

Læring i praksis

I undersøkelsen ble elevene også bedt om å skåre seg selv på ulike entreprenørielle kompetanser. Elevene rapporterer at de blir bedre til å bygge nettverk, løse problemer, ta risiko, tenke nytt, stole på seg selv og at de blir bedre til å fatte beslutninger. Elevenes tilbakemeldinger er positive og i tråd med de kompetansene UE sier at elevene skal utvikle ved deltakelse i Ungdomsbedrift. 

 

Innovatører trengs overalt!

- Entreprenørielle kompetanser kommer ikke av seg selv, det må trenes. Ungdomsbedrift er en utmerket metode for å trene entreprenørskap innenfor trygge rammer i skolen. Entreprenørskap er nødvendig både for å skape nye bedrifter, men også for å skape omstilling i det eksisterende. Innovatører trengs overalt i samfunnet! sier Slungård.

Kort om undersøkelsen

I skoleåret 2015/16 deltok 12.280 elever i Ungdomsbedrift. Undersøkelsen ble sendt til alle registrerte UB-elever høsten 2015 (oktober) og våren 2016 (mars/april). 1200 elever besvarte undersøkelsen høsten 2015, og 720 elever besvarte undersøkelsen våren 2016. Elevene kommer fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen er utført av Ungt Entreprenørskap og ikke av et forskningsinstitutt. Det er vanskelig å si noe om samfunnseffekten ut fra undersøkelsen da det ikke er utført en tilsvarende undersøkelse i en kontrollgruppe. Styrkene ved undersøkelsen er at det er gjennomført en før- og en etterundersøkelse som tar sikte på å måle utvikling over tid.

Tilgang til alle resultater i undersøkelsen ligger  HER.