Unik satsning med sjømatnæringen

UE Norge · 30 aug 2016

Vi trenger flere kloke hoder og flinke hender til å forme fremtidens sjømatnæring. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal flere tusen elever i videregående opplæring over hele landet denne høsten slippe kreativiteten løs. 

Norske skoleelever skal i høst få en unik introduksjon til sjømatnæringen. Dette blir kanskje den mest omfattende oppmerksomheten sjømatnæringen noen gang har fått i skoleverket. Først ut er Troms: Torsdag 8. september skal elever i Storslett løse et oppdrag gitt av Nærings- og fiskeridepartementet. Deretter går det slag i slag med innovasjonscamper over hele landet. 

Elevene skal komme med gode ideer som kan bidra til å løse viktige utfordringer og skape nye muligheter i sjømatnæringen.  De aller beste løsningene går videre til en nasjonale finale der vinnerideen presenteres under Norske Sjømatbedrifters Landsforenings arrangement «Sjømatdagene 2017».

– Elevene lærer mer av å gjøre, enn av å se og høre. Ringer av vann gir læring for fremtiden, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug og rådgiver Helge Gjørven i Ungt Entreprenørskap Norge om oppdraget de sammen har fått fra Nærings- og fiskeridepartementet. –  Vi skal gjennomføre en landsdekkende marin konkurranse for elever og lærlinger under videregående opplæring. Det skal først avholdes fylkeskonkurranser i løpet av september til desember, og så vil den nasjonale finalen holdes 16. – 18. januar 2017 i tilknytning til Sjømatdagene 2017.  Mer enn 50 videregående skoler er så langt planlagt med i prosjektet, og trolig vil over 3000 elever og lærlinger delta. Elevene kommer fra skoler i samtlige fylker. Dette viser en stor interesse fra skolene for å delta, og vi ser frem til et godt samarbeid med aktørene i sjømatnæringen.

Ungt Entreprenørskap har lang erfaring med å inspirere unge fra grunnskole til høyere utdanning til å tenke nytt og til å skape nye verdier, og organisasjonen har mye erfaring med gjennomføring av konkurransene.

 – Dette er en etterlengtet og unik mulighet for oss å spre kunnskap om sjømatnæringen til elevene, samtidig som de får benytte sine evner og interesse til å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen. Sjømatnæringen har i mange år fortvilet over manglende og utdatert informasjon om næringen vår i skolebøkene. Nå får vi både muligheten til å gi elevene oppdatert informasjon, og å la dem ta del i aktiv læring gjennom bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og veiledning underveis i oppgaveløsningen. Jeg håper også de utfordrer oss og skaper nye ideer, sier Arhaug

Sett Sjøbein skal blant annet organisere arbeidet med juryer, mentorer, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk til fylkeskonkurransene og den nasjonale finalen. Mange i sjømatnæringen vil bli kontaktet fremover for å bidra.

Dette er noen av oppgavene som elevene vil bli utfordret på:

  • Utvikle ideer for fiskefôr.
  • Miljøutfordringene i sjømatnæringa.
  • Nye produkter og tjenester for sjømatnæringen.
  • Opplevelsesbasert reiseliv med sjømat som en del av opplevelsen.
  • Utvikling av produkt, konsept eller kampanje som fører til at sjømatforbruket øker blant unge.
  • Hvordan gjøre fiskeindustrien til en attraktiv næring for unge?
  • Teknologisk utvikling: Hvordan kan ny teknologi tas i bruk i sjømatnæringa?

 

Fakta om Ungt Entreprenørskap (UE):

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE ble etablert 21. oktober 1997.

Fakta om Sett Sjøbein:

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein har to avdelingskontor, i Ålesund og Trondheim, med en ansatt på hvert sted. Sett Sjøbein ble etablert i 2008.