Vinneroversikt NM for Studentbedrifter 2018

UE Norge · 12 juni 2018

Vinneroversikt NM for Studentbedrifter 2018

NM for Studentbedrifter ble arrangert 11. - 12. juni 2018. Her er oversikten over alle vinnere og juryens begrunnelser.

Ingvild K. Vederhus er kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, ingvild@ue.no, mobil 917 58 429.

 

Bilder av vinnere finnes på Flickr. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Her ligger oversikt over hvem som har sittet i de ulike juryene.

Prisvinnere:

 

Beste Studentbedrift i samarbeid med Ferd - prisutdeler: Johan Andresen, Ferd

 

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

2.plass: Biorest SB fra NTNU Ålesund

3.plass: Plarva Solution fra NTNU Ålesund

 

Juryens begrunnelse for 1.plassen:

Studentbedriften imponerte juryen ved å ta tak i et stort og komplekst samfunnsproblem, og løsningen har en høy innovasjonsgrad.  Teamet redegjorde godt for hvordan de tenker å ta løsningen ut i markedet, og at markedspotensialet er stort både i Norge og internasjonalt.  Teamet fremstår troverdige og kompetente, noe som gir juryen tro på at de kan nå sine ambisiøse mål.

 

Beste forretningsplan i samarbeid med Nordea - prisutdeler: Paal Sprakehaug, Nordea

 

1.plass: Drop-By Norge SB fra Høgskolen i Østfold

 

Juryens begrunnelse:

Juryen fikk en vanskelig oppgave med å plukke en ener i denne kategorien, hvor spesielt EasyZeek, Altilium, Necesse og DropBy utmerket seg positivt.

 

Vinneren har et profesjonelt og troverdig inntrykk, med en rød tråd gjennom hele planen.

Deres forretningsplan er kort og konsis og inkluderer alle nødvendige elementer.

 

Teamet bak demonstrerer hvordan de skal løse et betydelig samfunnsproblem, og deres budsjett er realistisk og edruelig. Studentbedriften evner å identifisere relevant risiko, og har en ærlig vurdering av faktorene.

 

Juryen mener også at forretningsplanen skisserer gode lønnsomhetsutsikter på lang sikt.

 

Beste innovative bedrift i samarbeid med Orkla - prisutdeler: Anna Storaker, Orkla

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

 

Juryens begrunnelse:

For å bruke elektrikernes egen fagterminologi, spot-on på kundebehov, en løsning som vil revolusjonere en håndverkers hverdag.

Imponerende å se slik nytekning innen en bransje som tradisjonelt sett er preget av et lavt fokus på innovasjon utover selve verktøyet.

Beste næringslivsarbeid i samarbeid med NHO - prisutdeler: Ole Erik Almlid, NHO

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

Juryens begrunnelse:

Gjennom sin utdanning og arbeidslivserfaring har bedriften utviklet stor forståelse for betydningen av gode relasjoner i alle deler av næringslivet.

 

Med sin overbevisende måte å presentere sitt produkt og dets store utviklingsmuligheter har de hatt stor suksess med å bygge et solid nettverk av sentrale samarbeidspartnere som ser bedriftens potensial.

 

Bedriften utpeker seg spesielt i konkurransen fordi den har hatt et svært tett samarbeid med næringslivet i alle faser; i utvikling, produksjon, salg og distribusjon.

Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup - prisutdeler: Maalfrid Brath, ManpowerGroup

 

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

 

Juryens begrunnelse:           

Vinneren av årets beste HR-bedrift går til en bedrift som har satt seg tydelige mål, har en helintegrert HR-prosess og ivaretar mangfold i arbeidslivet. De jobber strategisk med hvordan HR kan underbygge bedriftens resultat, og kan dokumentere at det strategiske arbeidet har bidratt til måloppnåelse. Bedriften har en visjon som øker den menneskelige kapitalen og har lagt til rette for fremtidig verdiskapning.

 

Beste økonomistyring i samarbeid med Visma - prisutdeler: Eilert Hanoa, Visma

 

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

 

Juryens begrunnelse:

Vinneren møter kriteriene på en meget tilfredsstillende måte. De viser god forståelse for økonomistyring, og regnskapet fremstilles svært oversiktlig. Denne studentbedriften har virkelig gått grundig til verks, og forstått viktigheten av et godt gjennomført regnskap.

Beste sosiale entreprenør - prisutdeler: Trym Nagelstad, Ferd

 

1.plass: Biorest SB, fra NTNU Ålesund

 

Juryens begrunnelse:

Bedriften tar tak i ett stort uløst problem, både nasjonal, og kanskje enda større globalt. Selskapet styrker en næring i vekst, tar i bruk ubrukte ressurser, har en sirkulær modell og skaper arbeidsplasser. De er ett sammensatt og godt team, som har utarbeidet en gjennomført forretningsplan. Med flere avtaler på plass, ett stødig nettverk og gode ressurser står de sterkt. Det er en rik verdikjede, og de har flere muligheter og veier å gå.

 

Beste profilering og markedsføring - prisutdeler: Inger Lise Blyverket

 

1.plass: EasyZeek SB fra Universitetet i Sørøst-Norge

 

Juryens begrunnelse:

Bedriften hadde en markedsføringsplan som var fokusert og rettet mot målgruppa. Den hadde elementer som forsterket hverandre, og som virket realistiske og gjennomførbare med et stramt budsjett. Kombinasjonen mellom digitale og analoge flater fungerer fint - det enkleste er ofte det beste. Navn og logo kommuniserer også produktet på en god måte og forsterker forretningsideen.

 

Kommunikasjonsvirkemidlene som er valgt fungerer godt mot målgruppa, og bedriften fremstår derfor som profesjonell og tillitvekkende i et konservativt marked. Men hva med en kvinnelig team-deltager i dette «boy-bandet»?