11. Beste Regnskap

Oslo · 22 des 2014

I samarbeid med Skattedirektoratet og Samarbeidsforum mot svart økonomi ønsker vi å fokusere på ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av ”Beste regnskap” bygger på regnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

  • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
  • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
  • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
  • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

Deltakere i denne konkurransen må laste opp delårsrapport senest 5. februar (se krav til innhold i delårsrapport under konkurransen Beste UB).

HUSK å merke delårsrapporten med: UB navn+ navn på skolen din+ beste regnskap.

(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_regnskap)

PÅ MESSA:

Fullstendig regnskap (regnskapspermen) med bilag, bokføringsspesifikasjon (den delen av regnskapet hvor bilagene føres linje for linje med T-konti), kasseavstemningsskjema, bankavstemningssjema, resultatregnskap og balanse skal tas med på messa og leveres i info-skranken når dere kommer om morgenen.

NB! Det er viktig at permen er tydelig merket med navn på UB og gjerne standnummer utenpå permen. Juryen vil dele ut permene på stand under intervjurunden deres.

 

Tidligere vinnere i denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2014 Regnskap 1 ReddDagen UB Nydalen vgs
2014 Regnskap 2 LeukiBear UB Lambertseter vgs
2014 Regnskap 3 Next Level Gaming UB Akademiet vgs
2013 Regnskap 2 Egrafo UB Foss vgs
2013 Regnskap 1 Sine Cura UB Nydalen vgs 
2012 Regnskap 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2012 Regnskap 1 Roman Holst UB Akademiet vgs
2012 Regnskap 2 Touch Finger UB Elvebakken vgs
2011 Regnskap 3 4 Unge karer UB OHG
2011 Regnskap 2 Dugnadsiden UB Akademiet vgs
2011 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2010 Regnskap 2 Multifilm UB Elvebakken vgs
2010 Regnskap 1 Paradise Cafe UB Bjørnholt vgs
2009 Regnskap 1 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Regnskap 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2009 Regnskap 3 Samosa UB OHG
2008 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2006 Regnskap 1 Glitter og Stas UB OHG