Leder for en dag (vgs)

Oslo · 07.mai 2013

Elever som har utmerktet seg i arbeidet med Ungdomsbedrift i Oslo vil denne dagen få mulighet til å delta på UE Oslos aller første Leder for en dag. Denne dagen skal de få innsyn i hvordan arbeidsdagen er for noen av topplederne i Oslo .

- De som er unge i dag skal bekle stillinger som enda ikke er skapt og løse utfordringer som vi bare ser konturen av. Denne dagen skal morgendagens ledere få innsikt i hvordan dagens ledere jobber og hvilke utfordringer Norge står overfor, sier Siv Elin Dammen, daglig leder for UE Oslo. Og forskningen er entydig; arbeid med Ungdomsbedrift trener evnen til kreativitet, samarbeid og problemløsning.

Program:

6. mai kl. 1500-1600: Brief for deltagende elever m/pizza hos Ungt Entreprenørskap Oslo Essendropsgate 3 - informasjon, tips og nettverksbygging

7. mai: Leder for en dag - elevene møter opp til avtalt tid om morgenen hos leder . Nettverkssamling m/ mat hos Oslo Handelsstands forening kl. 15-17 - for alle elever og ledere!

Kontakt: kim.larsen@ue.no for mer infomasjon!