Personalkurs for UB-elever FULLT!

Oslo · 18.november 2015

Justerbar fender

Innhold/program

-        Erfaringsdeling ifm. personalarbeid i ungdomsbedriften

-        Generelt om HR-arbeid og inkluderende arbeidsliv i bedrifter

-        Hvordan skape resultater gjennom god personalpolitikk?

-        Konkrete tips og verktøy for inkluderende arbeidsliv og god personalpolitikk

Kursholdere: Nav Arbeidslivssenter og UE Oslo

Nav Arbeidslivssenter Oslo er en av våre samarbeidspartnere og er de som tilbyr IA-sertifiserig av ungdomsbedrifter. Senteret er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv (IA) og en deres hovedoppgave er å hjelpe bedrifter med å nå målene de har satt seg for IA-arbeidet. 

Målgruppe: Kurset egner seg for personalansvarlig (eventuelt daglig leder) i en ungdomsbedrift. Hvis du har hatt besøk av NAV Arbeidslivssenter i klassen og ungdomsbedriften din er IA-sertifisert, trenger du ikke komme på dette kurset.

Påmeldingsfrist 16. oktober! FULLT!

Kun en person per ungdomsbedrift