Bærekraft i lærerutdanningen

Oslo · 28 sep 2017

Bærekraft i lærerutdanningen

Tradisjonen tro arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Teknisk Museum og Ungt Entreprenørskap Oslo Innovasjonscamp for grunnskolelærerstudenter i uke 37. Nytt av året var at FN-sambandet var med som oppdragsgiver. Over 150 studenter jobbet i tre dager med innovative løsninger som kan være med å gjøre at vi når bærekraftmålene. 

Oppdraget studentene fikk var: "Lag et produkt/en løsning som kan være med på å løse minst to av FNs bærekraftsmål.". I forkant var arrangørene i tvil om oppdraget kunne være for lite tydelig eller om det ville være vanskelig å løse flere mål samtidig. Bekymringene var ubegrunnede, for når studentene presenterte kom de med gode løsninger, og viste engasjement og forståelse for bærekraftutfordringene. 

Innovasjonscampen gikk over tre dager hvor studentene fikk innledende og inspirerende forelesninger fra arrangørene og oppdragsgiver.

IMG_0715

IMG_0659

IMG_0497

Studentene arbeidet deretter med oppdraget i grupper gjennom å utforske, generere ideer, velge ideer og utvikle løsningen sin. Den andre dagen fikk studentene veiledning på skolen og et pitchekurs. De leverte en idebeskrivelse og pitchet ideen sin foran andre studenter og en jury. Finalen ble avholdt hos Norsk teknisk museum den tredje dagen. Alle studentene var med under finalepresentasjonene for å lære av hverandre, men kun 12 finale grupper ble invitert opp på scenen for å presentere sin løsning. 

Mens juryen jobbet med sine vurderinger fikk studentene besøk av elever fra Lindeberg skole. De har jobbet med Innovasjonscamp og Elevbedrift, og sammen med sin lærer Fouad Arab, fortalte de studentene om sine erfaringer. 

IMG_0954

IMG_0926

I finalen viste grunnskolelærerstudentene gode formidlings evner, og finalistene hadde alle sett både sosiale, miljømessige og økonomiske sider ved sin løsning knyttet opp mot to eller flere bærekraftsmål. Juryen i finalen var imponert over studentenes innsats og hadde en vanskelig oppgave når de skulle kåre beste presentasjon/pitch og den mest innovative løsningen. Alle deltakerne var med å kåre publikumsprisen. 

Publikumsprisen gikk til Ghost Tracker som ville forhindre fiskeredskap som blir borte på havet og ødelegger liv under vann. (Bla. bærekraftmål 14: Liv under vann og 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.)

IMG_0829

IMG_0839

Beste pitch gikk til Finn Svinn som gjennom en applikasjon ville forhindre matsvinn og hjelpe med å spise sunnere. (Bla. bærekraftmål: 3 God helse og 12 Ansvarlig forbruk og produksjon)

IMG_1007

IMG_0790

Prisen for beste innovasjon gikk til Wash and wather som ville forenkle hverdagen for de som har lang vei for å hente vann. Dette fører ofte til at jenter i U-land må bruke tid på å hente vann istedenfor å gå på skole, og gruppa ville bidra til en løsning på dette. (Bla. bærekraftmål 4 God utdanning og 6 Rent vann):

IMG_0809

IMG_1012

IMG_1014

Det siste bildet viser fornøyde arrangører som håper og tror at studentene har fått nyttige verktøy for egen lærergjerning og har lært mye om bærekraft og entreprenørskap i utdanningen.

Kontaktperson: 

Ellen Sethov,  ellen.sethov@ue.no, tlf. 993 03 093